Instytut

Zmiany kadrowe w bankach spółdzielczych 19 kwietnia 2016 r.

19 kwietnia 2016 r. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Pani Grażyny Ciepły – Gumuła na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy. Większość nowo powołanych od czerwca 2006 r. prezesów banków spółdzielczych to kobiety – 105 osób.   

Instytut Europejskiego  Biznesu od 10 lat prowadzi  analizę zmian na kierowniczych  stanowiskach w sektorze banków spółdzielczych.

Z zebranych  przez   IEB danych  wynika, że procedurę weryfikacyjną przed Komisją  Nadzoru  Bankowego,  a od 1 stycznia  2008    r. Komisją Nadzoru Finansowego, która przejęła jej zadania, przeszło od czerwca 2006 r. 197 prezesów banków spółdzielczych.

Większość nowo powołanych od czerwca 2006 r. prezesów banków spółdzielczych to kobiety – 105 osób.
19 kwietnia 2016 r KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:
•    Pani Grażyny Ciepły – Gumuła na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy.
8 marca 2016 r.  Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:
•    Pana Romualda Celmera na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Strzegowie,
•    Pani Agaty Marciniak na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Mokobodach
Imiona,  nazwiska i daty wydania przez KNB lub KNF  zgody na powołanie osób na  prezesów banków spółdzielczych wcześniej w latach 2006-2016 podane są pod adresem.