Wielcy Modernizatorzy 2020 Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Spośród 85 187 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w kwietniu 2021 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Wielki Modernizator 2020 Województwa Warmińsko-Mazurskiego uzyskało 54 firm. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych dostępnych danych za lata 2018-2019.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Wielki Modernizator od 2012 r. Przez dziewięć lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 100 tysięcy przedsiębiorstw.
W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Instytutu Europejskiego Biznesu policzył wartość amortyzacji w latach 2018-2019, według której stworzył ranking firm najwięcej inwestujących w środki trwałe w naszym kraju, to Wielcy Modernizatorzy 2020.

Oszacował też w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm w październiku 2020 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wykorzystał podstawowe wskaźniki: C/Z i C/Wk. Ten pierwszy w październiku 2020 r. był wyjątkowo wysoki, wyniósł 42,2, co podbijało wartość firm wykazujących zyski.
Uproszczona metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Wielki Modernizator 2020 publicznie na wszystkich nośnikach.

Statuetka Konkursu Wielki Modernizator

Płatne są logo promocyjne Wielki Modernizator 2020 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa dostępna jest w Internecie (odnośnik do oferty), możemy też ją wysłać emailem.

 

Wielcy Modernizatorzy 2020 Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość amortyzacji w latach 2018-2019 w mln zł Wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r. w mln zł
1 WIPASZ S.A. Wadąg 68,8 1778,6 35180
2 Meble Wójcik Sp. z o.o. Elbląg 42,2 249,1 750772
3 Zakłady Produkcyjno-Usługowe Prawda Sp. z o.o. Olecko 29,1 521,3 13112
4 D.R.E. Sp. z o.o. Gronowo Górne 28,8 739,5 55372
5 Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Elbląg 23,4 77,4 6487
6 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Giżycko 22,7 108,1 53027
7 Krynicki Recykling S.A. Olsztyn 21,6 238,7 96028
8 Chemikals sp. z o.o. Braniewo 19,9 204 823264
9 Bruss Polska Sp. z o.o. Mrągowo 19,9 346,8 76139
10 Wytwórnia Podłoża Zastępczego Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna Kołodziejowy Grąd 18,9 97 927888
11 Constract Export-Import Sp. z o.o. Wałdyki 18,5 323,8 76699
12 OSTRÓDA YACHT Sp. z o.o. Ostróda 16,2 723,1 19570
13 Dekorglass Działdowo S.A. Działdowo 14,5 123 40636
14 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ełk 12,8 71,3 6226
15 Mardi Sp. z o.o. Biskupiec 12 185,8 32876
16 Flsmidth Maag Gear Sp. z o.o. Elbląg 11 266,5 35141
17 Kaczkan Zakład Produkcji Drzewnej Józef Kaczkan sp.j. Klonowy Dwór 11 403,9 51750
18 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o. Ełk 10,8 16,4 19192
19 Auto Land Polska S.A. Olsztyn 10,8 511,3 870093
20 Prost-Key Packaging Sobolewscy sp.j. Prostki 10,5 58 902198
21 PROXMUS Sp. z o.o. S.K. Elbląg 10,3 48,6 671301
22 Quercus Sp. z o.o. Pasym 10,2 30,5 730114
23 SAFILIN Sp. z o.o. Miłakowo 9,8 88,6 33111
24 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Sp. z o.o. Elbląg 9,2 32,4 37917
25 Spółdzielnia Mieszkaniowa ŚWIT Ełk 8,4 73,2 30218
26 Eltrim Kable Sp. z o.o. Uzdowo 8,3 56,7 770195
27 Schwarte Group Sp. z o.o. Olsztyn 7,7 83,9 36507
28 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Eko-Mazury Sp. z o.o. Siedliska 7,5 18,5 789055
29 Lactima Sp. z o.o. Morąg 7,3 177,5 21368
30 Eco-Progres Sp. z o.o. Ełk 7,3 137,2 35846
31 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Giżycko 7,1 29,9 31398
32 Fabryka Opakowań Foliowych Rossoplast D. i R. Rossochaccy sp.j. Lidzbark Warmiński 7,1 218,6 23530
33 Greengrow Sp. z o.o. Wikrowo 7 55,9 799579
34 Ml Sp. z o.o. Gronowo Górne 6,9 156,3 1082659
35 Falco Mazurkiewicz i Wspólnicy sp.j. Olsztyn 6,8 197,9 31168
36 GRELAVI S.A. Olsztyn 6,7 79,2 35374
37 Staniszewscy Beton sp.j. Olsztyn 6,6 136,1 90080
38 Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Sp. z o.o. Morąg 6,5 25,7 607041
39 Energoutil Sp. z o.o. Nowa Wieś Ełcka 6,3 103,2 1043572
40 Glenport Sp. z o.o. Elbląg 6,2 66,3 809333
41 Wagon Service Ostróda Sp. z o.o. Ostróda 6,2 71,2 869130
42 Wis W.Dzik, S.Dzik sp.j. Iława 6,1 105,5 90596
43 Heinz Plastics Polska Sp. z o.o. Działdowo 6 115,5 40069
44 Upałty-Rol Sp. z o.o. Upałty Małe 5,9 83 51841
45 Dekor Plastics Sp. z o.o. Działdowo 5,8 95,1 51838
46 Iryd Sp. z o.o. Gołdap 5,8 153 76690
47 Remondis Olsztyn Sp. z o.o. S.K. Olsztyn 5,6 22,5 30983
48 Wodociągowo-Ciepłownicza Sp. z o.o. Cowik w Bartoszycach Bartoszyce 5,2 7,7 5438
49 Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. Olsztyn 5,1 50,9 16217

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2018-2019,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2019 roku,

3. Zysk netto w latach 2018 i 2019 wyższy niż 1 tys. zł.

4. Kapitał własny w latach 2018 i 2019 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku 2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r

Informacje o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 100 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Przedsiębiorcze Miasto, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Oferta handlowa

Kontrakt w sprawie oferty handlowej:

Łukasz Krajewski

lukasz.krajewski@europejskafirma.pl

tel. 536 303 088, (22) 77 14 200

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #prestiżowytytuł #wielkimodernizator #bigmodernizer