Wielcy Modernizatorzy 2020 Województwa Podlaskiego

Spośród 85 187 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w kwietniu 2021 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Wielki Modernizator 2020 Województwa Podlaskiego uzyskało 61 firm. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych dostępnych danych za lata 2018-2019.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Wielki Modernizator od 2012 r. Przez dziewięć lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 100 tysięcy przedsiębiorstw.
W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Instytutu Europejskiego Biznesu policzył wartość amortyzacji w latach 2018-2019, według której stworzył ranking firm najwięcej inwestujących w środki trwałe w naszym kraju, to Wielcy Modernizatorzy 2020.

Oszacował też w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm w październiku 2020 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wykorzystał podstawowe wskaźniki: C/Z i C/Wk. Ten pierwszy w październiku 2020 r. był wyjątkowo wysoki, wyniósł 42,2, co podbijało wartość firm wykazujących zyski.
Uproszczona metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Wielki Modernizator 2020 publicznie na wszystkich nośnikach.

Statuetka Konkursu Wielki Modernizator

Płatne są logo promocyjne Wielki Modernizator 2020 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa dostępna jest w Internecie (odnośnik do oferty), możemy też ją wysłać emailem.

 

Wielcy Modernizatorzy 2020 Województwa Podlaskiego
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość amortyzacji w latach 2018-2019 w mln zł Wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r. w mln zł
1 Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita Wysokie Mazowieckie 191,4 1273,2 7336
2 British – American Tobacco Polska S.A. Augustów 186,3 2013,4 9072
3 Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL w Grajewie Grajewo 157,4 889,4 7032
4 Forte Sp. z o.o. sp.k. Białystok 83,8 8389,9 804140
5 Enea Ciepło Sp. z o.o. Białystok 71,6 345,6 7864
6 Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy S.J. Szumowo 67,3 949 820967
7 LECH Sp. z o.o. P U H P Białystok 66,7 180,5 52237
8 Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. Białystok 61,9 194,4 18787
9 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy Piątnica Poduchowna 48,2 482 30658
10 PRONAR Sp. z o.o. Narew 40 1190,6 10039
11 Politechnika Białostocka Białystok 38,8 660 18565
12 ADAMPOL S.A. Zaścianki 32 175,6 34836
13 UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku Białystok 31,5 548,7 30324
14 BARTER S.A. Białystok 26,4 320,9 38075
15 Natrix Sp. z o.o. Szumowo 24,9 96,5 804603
16 Multi Packaging Solutions Bialystok Sp. z o.o. Zaścianki 21,5 404 24322
17 Uniglass Polska Sp. z o.o. Łomża 18,3 265,7 753138
18 Moniecka Spółdzielnia Mleczarska Mońki 17,1 208,3 30092
19 Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem w Białymstoku Białystok 15,2 220,6 3697
20 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Suwałki 14,5 66,5 20508
21 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Meliorex Sp. z o.o. Szkocja 13,7 377,7 63474
22 Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Maksbud Sp. z o.o. Bielsk Podlaski 12,5 436,3 66783
23 Koba Sp. z o.o. Białystok 11,3 11 1069674
24 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łomża 10 28,7 17771
25 Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. Łomża 9,8 105 72403
26 WITRAŻ Sp. z o.o. S.J. Łyski 9,5 143,4 53950
27 Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. Zambrów 9,5 26,8 32772
28 Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Białystok 9,2 171,2 52235
29 Gab-Trans Józef Gaber Suwałki 8,9 44,7 126186
30 Krex Sp. z o.o. Bielsk Podlaski 8,7 73,4 37757
31 Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. Suwałki 8,4 195,1 9344
32 Malow Sp. z o.o. Suwałki 8,4 453,5 53477
33 CLOVIN S.A. Czyżew 8,3 288,1 838658
34 Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych Kruszbet S.A. Suwałki 8,2 48,4 33595
35 Alex Sp. z o.o. Kleosin 8,1 38,9 706868
36 BIAZET S.A. Białystok 8,1 158,1 8008
37 Bik – Projekt Sp. z o.o. Łomża 7,7 254,5 758190
38 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Siemiatycze 7,5 17,4 32519
39 Bialchem Group Sp. z o.o. Białystok 7,5 180 51922
40 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Hajnówka 7 43,5 625901
41 ABW Superbruk Sp. z o.o. Hryniewicze 6,8 169,9 73935
42 BWB Podlasie Sp. z o.o. Siemiatycze 6,8 2,5 666532
43 Auto Idea Sp. z o.o. Białystok 6,8 225 65107
44 Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego Białystok 6,5 258 30659
45 Furnirex Sp. z o.o. Hajnówka 6,1 3,8 889131
46 Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów Prefbet Sp. z o.o. Śniadowo 5,9 161,3 18713
47 Rekin Jan Mozolewski i Wspólnicy sp.j. Białystok 5,8 176,2 51966
48 Diagnosis S.A. Białystok 5,6 120,7 63470
49 BIACOMEX S.A. Białystok 5,5 45,6 31043
50 Metal-Technik Sp. Cywilna Jarosław Adamski, Joanna Adamska Łomża 5 29,4 279564
51 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Bielsk Podlaski 5 17,8 31463

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2018-2019,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2019 roku,

3. Zysk netto w latach 2018 i 2019 wyższy niż 1 tys. zł.

4. Kapitał własny w latach 2018 i 2019 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku 2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r

Informacje o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 100 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Przedsiębiorcze Miasto, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Oferta handlowa

Kontrakt w sprawie oferty handlowej:

Łukasz Krajewski

lukasz.krajewski@europejskafirma.pl

tel. 536 303 088, (22) 77 14 200

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #prestiżowytytuł #wielkimodernizator #bigmodernizer