Gepardy Biznesu

TOP-CAR Sp.J. w Kraśniku jest Gepardem Biznesu 2015

TOP-CAR Sp.J. w Kraśniku zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż dynamika wartości rynkowej w latach 2014-2015  wyniosła w jej przypadku 26 proc. 

TOP-CAR Sp.J. w Kraśniku wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę jej wartości rynkowej w latach 2014-2015 (metodologia liczenia wartości rynkowej przedstawiona jest niżej pod tabelą).

Okazało się, że ta dynamika wyniosła 26 proc.  To oznacza, że TOP-CAR Sp.J. w Kraśniku rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

 

gb statu

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe TOP-CAR Sp.J. w Kraśniku
Rok 2013 2014
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) 11700 10900
Zysk netto w tys. zł 109 107
Kapitał własny w tys. zł 89 150
Wartość księgowa w tys. zł 198 257
Efektywność w proc. 0,9 1,0
Suma efektywności  w latach 2013 -2014 w proc. 1,9
Średnia efektywność w latach 2013 – 2014 w proc. 1,0
Wskaźniki giełdowe dla polskich firm
C/Z marzec  2014 17,70
C/Wk marzec  2014 1,38
C/Z marzec  2015 22,70
C/Wk marzec  2015 1,36
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Z 1929
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Wk 273
Suma wartości rynkowej w marcu 2014 z 2 wskaźników (w tys. zł) 2203
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 1101
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Z 2429
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Wk 350
Suma wartości rynkowej w marcu 2015 z 2 wskaźników (w tys. zł) 2778
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 1389
Dynamika wartości rynkowej od marca 2014 r. do marca 2015 r. (w proc.) 26

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez TOP-CAR Sp.J. w Kraśniku.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2014 r. – C/Z:  17,7, a  C/WK: 1,38*.

* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.
W  marc 2015 r. – C/Z:  22,7, a  C/WK: 1,36.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW, marzec 2015
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2014 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2014 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2013 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2014 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2013 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2014 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2014.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.