TATRAN GROUP Sp. z o.o. to Gepard Biznesu 2019

TATRAN GROUP Sp. z o.o. została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2019 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

TATRAN GROUP Sp. z o.o. w Nowym Sączu rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2016-2017 wyniosła w jej przypadku 23,7 proc.  To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2019.

To firma budowlana, która od wielu lat zajmuje się wznoszeniem energooszczędnych i przyjaznych człowiekowi obiektów. Działa według standardów architektury zrównoważonej, gdzie projektant kreuje przestrzenne i efektywne formy w oparciu o bezpieczne i trwałe rozwiązania konstrukcyjne. Pracując nad racjonalnym korzystaniem z surowców i materiałów, oszczędnością energii czy też zużycia wody, ogranicza ujemny wpływ na środowisko, a jednocześnie zapewnia wysoką jakość i komfort użytkowania.

Jej obiekty referencyjne są w Polsce, Norwegii, Szkocji, Niemczech, Francji i Portugalii. Rzetelnie i terminowo wykonuje powierzone jej prace. Podchodząc do każdego zlecenia indywidualnie od momentu projektowania aż po odbiór końcowy, dba zarówno o solidność prefabrykowanych konstrukcji jak i estetykę prac wykończeniowych.

Dostarcza rozwiązania, które uszlachetniają drewno, kamień, cegłę czy też beton, wydłużają ich wytrzymałość i trwałość, ale też redukują ich ilość w trakcie budowy, dając możliwość ponownego wykorzystania. Dysponuje technologią wzmocnień strukturalnych opartą na węglowych, szklanych, bazaltowych i aramidowych materiałach kompozytowych, siatkach stalowych, żywicach organicznych i zaprawach nieorganicznych. Wykonuje ekspertyzy konstrukcyjne.

Posiada oprogramowanie do projektowania z wykorzystaniem różnych materiałów kompozytowych. Nieustannie pracuje nad poprawą oporu cieplnego budynków, oferując zdrowe, ekonomiczne i innowacyjne materiały termoizolacyjne.

Profesjonalnie zajmuje się renowacją zabytków, w tym przede wszystkim pracami konserwatorskimi i impregnacją zabytkowych obiektów architektury drewnianej. Przygotowując podłoże w taki sposób, żeby nie zaszkodzić obiektowi zabytkowemu, pracuje nad trwałym zahamowaniem czynników destrukcyjnych, takich jak owady czy grzyby. Wzmacnia zniszczone elementy ograniczając ilość ewentualnych rekonstrukcji. Mając na względzie normy biodegradowalności, stosuje sprawdzone i przebadane względem siebie impregnaty.

Dostarcza kompleksowy i skuteczny system ochrony przeciwpożarowej i biologicznej drewna w różnych wersjach kolorystycznych.

Jest producentem drewna zabezpieczonego przeciwogniowo, ale też dystrybutorem litego i klejonego atestowanego drewna konstrukcyjnego, drewna profilowanego oraz drewna impregnowanego polimerem furanowym o niebywale trwałej odporności na agresywne czynniki atmosferyczne.

Jako materiał izolacyjny proponuje naturalną wełnę owczą, która oczyszcza powietrze, ma właściwości dźwiękochłonne, wchłania wilgoć, jest niepalna i neutralizuje szkodliwe związki chemiczne. Do izolacji płyt fundamentowych czy zielonych dachów zaleca zapoznać się z parametrami ekologicznego szkła piankowego, które jest nienasiąkliwe, niezamarzające, niepalne, a przy tym bardzo lekkie.

Wprowadza na rynek europejski materiały kompozytowe do zbrojenia betonu takie jak pręty kompozytowe czy siatki kompozytowe z włókna szklanego, które są mocniejsze, lżejsze, oszczędniejsze, nie poddają się korozji czy rozkładowi, nie tracą swoich właściwości przy niskich temperaturach, mają niską przewodność cieplną, są długowieczne, ekologiczne i wygodne ze względów logistycznych.

Więcej informacji o firmie pod adresem: http://www.tatran-group.com

Informacja o Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza.  Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r.  Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Brylanty Polskiej Przedsiębiorczości, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.