Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2019

Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o. została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2019, XII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2019, XII edycji Konkursu Efektywna Firma 2019 i VII edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2019 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o. rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2016-2017 wyniosła w jej przypadku 10,4 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2019.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2016 i 2017 r. osiągnął poziom 7,9 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2019. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2019.

Wartość rynkowa Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o. w marcu 2019 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 95 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2019.

Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „IPB” Sp. z o.o. w Iławie istnieje na rynku budowlanym od 1959 r. Od tego czasu firma wybudowała wiele obiektów handlowych, usługowych przemysłowych, hal i sal sportowych, szpitali, budynków mieszkalnych, obiektów zabytkowych i obiektów turystycznych (hotele, baseny i SPA). Ponadto uczestniczyła w renowacjach budynków zabytkowych i remontach podnoszących standard obiektów już istniejących.

Rok 1991 był dla nas rokiem przełomowym. Jako pierwsza firma budowlana w województwie olsztyńskim dokonała przekształceń własnościowych. W wyniku powszechnej prywatyzacji właścicielami stali się pracownicy i kadra kierownicza firmy. Dzięki temu przetrwała na rynku najtrudniejszy okres załamania się koniunktury budowlanej. Jednocześnie dostosowała strukturę firmy do wymogów gospodarki rynkowej.

Dziś spółka jest prężnie działającym podmiotem gospodarczym, który nieustannie się rozwija i buduje nowoczesny krajobraz miast północno-wschodniej i centralnej Polski. Głównym obszarem jej działalności są Warmia i Mazury, ale działa aktywnie również na innych terenach. Są to przede wszystkim województwa mazowieckie oraz pomorskie. Realizowała również kontrakty zagraniczne na terenie: Czech, Ukrainy, Rosji, Łotwy i Niemiec.

Profil działalności firmy to:

  • kompleksowe usługi budowlano-montażowe,
  • działalność deweloperska – budowa i sprzedaż lokali mieszkalnych i usługowych na terenie Olsztyna i Iławy,
  • sprzedaż materiałów budowlanych.

Od 1 lipca 2012 r. firmą zarządza Anna Szymczak, pełniąca wcześniej funkcję zastępcy dyrektora ds. deweloperskich i marketingu. Dotychczasowy prezes Eugeniusz Jaremko, po 31 latach bycia szefem firmy, zmienił miejsce aktywności zawodowej i objął stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej IPB. To zmiana pokoleniowa, której celem była kontynuacja dotychczasowej polityki firmy i dalszy jej rozwój.

Więcej o firmie pod adresem:  https://www.ipbilawa.com.pl

Informacja o Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza.  Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r.  Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Brylanty Polskiej Przedsiębiorczości, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.