Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki i Efektywna Firma 2019

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2019 i XII edycji Konkursu Efektywna Firma 2019 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. działa bowiem efektywnie: średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2016 i 2017 r. osiągnął w jej przypadku poziom 16,9 proc. To przyniosło jej tytuł Efektywna Firma 2019.

Wartość rynkowa Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w marcu 2019 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 166 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2019.

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. została założona 22 maja 1995 roku, a w pierwszą rocznicę działalności, jako pierwszy w kraju TBS, uzyskała decyzję rejestracyjną ówczesnego Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Misją spółki jest zapewnienie lokali mieszkalnych osobom o średnich dochodach. W tym celu Poznańskie TBS sp. z o.o. buduje mieszkania czynszowe i eksploatuje je na zasadach najmu.

 

W 2009 roku PTBS przejęło dwa poznańskie TBS-y: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nasz Dom” oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Wielkopolska”, poszerzając w ten sposób swoje zasoby o kolejne budynki mieszkalne oraz nieruchomości gruntowe.

Obecnie spółka jest właścicielem ponad 3500 mieszkań, ponad 100 lokali usługowych oraz ponad 1500 miejsc postojowych, co czyni ją jednym z największych TBS-ów w Polsce.

PTBS aktywnie współpracuje z Urzędem Miasta Poznania, wspierając realizację polityki mieszkaniowej gminy. Troszczy się o zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Poznania, w tym seniorów, osób niepełnosprawnych czy młodych ludzi poszukujących pierwszego mieszkania.

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Towarzystw Budownictwa Społecznego oraz – z racji prowadzonej działalności jako Licencjonowany Zarządca Nieruchomości – Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. W swoich działaniach PTBS przestrzega zasad zawartych w Kodeksie Etyki Zawodowej, Standardach Zawodowych Zarządców Nieruchomości, a przede wszystkim kieruje się zasadą ochrony interesów właścicieli nieruchomości oraz odpowiedzialnością za wykonaną pracę.

Więcej informacji o firmie pod adresem:  https://ptbs.pl

Informacja o Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza.  Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r.  Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2019 r. również w Konkursie Samorząd Przyjazny Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje powiatom, miastom, gminom, dzielnicom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.