ECO RGS Sp. z o.o. Sp.k. za 2019 rok zdobyła tytuły Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania

ECO RGS rozwija się bardzo dynamicznie – średnia dynamika przychodów i zysku netto w latach 2016-2017 wyniosła w jej przypadku 104 559,6 proc., co przyniosło jej tytuł Geparda Biznesu 2019.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2016 i 2017 osiągnął poziom 13,5 procent i to dało jej tytuł Efektywna Firma 2019,  a zarazem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2019.

Wartość rynkowa ECO RGS Sp. z o.o. Sp.k. w marcu 2019 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 17 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2019.

Działalność firmy ECO RGS związana jest z szeroko pojętym rynkiem ochrony środowiska m.in. zagospodarowaniem odpadów i remediacją środowiska. Oferuje kompleksowe rozwiązania dotyczące zaistniałego problemu środowiskowego, zapewniając pełen profesjonalizm na każdym etapie współpracy. Posiada wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę a jej działania obejmują całą Polskę. Niezależnie od rodzaju zlecenia zapewnia fachowe doradztwo i pomoc w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań. Wykonuje badania gruntu i pomaga w wyborze odpowiedniego sposobu na usuwanie występujących zanieczyszczeń. Posiada własne miejsca odzysku odpadów (zanieczyszczony grunt) na płytach remediacyjnych.

Szczególny nacisk kładzie na odpowiedzialność za skutki działań podejmowanych wobec klientów, pracowników oraz partnerów biznesowych. Wdrożone systemy zarządzania jakością ISO 9001:2015 i środowiskiem ISO 14001:2015 umożliwiają dobrą organizację pracy i zapewniają odpowiednią jakość usług.

Prowadzi także prace badawczo – rozwojowe zarówno we własnym zakresie jak i we współpracy z jednostkami naukowo – badawczymi. Obecnie realizuje 2 projekty dofinansowane ze środków Unijnych mające na celu opracowanie i wdrożenie nowych technologii o łącznej wartości ok. 7,3 mln zł.

Ponadto spółka znajduje się w grupie kapitałowej mogąc świadczyć usługi w zakresie rozbiórek, prac ziemnych oraz transportu odpadów niebezpiecznych.

Jej celem jest przyczynienie się do poprawy jakości środowiska gruntowego i efektywna gospodarka odpadami, co osiąga poprzez realizację projektów dla instytucji państwowych, jednostek samorządowych oraz podmiotów prywatnych.

Więcej informacji o firmie pod adresem: http://www.eco-rgs.pl