Brylanty Polskiej Gospodarki 2019 z siedzibą w Chorzowie

Spośród 56 456 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w maju 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2019 uzyskały 44 firmy z siedzibą w Chorzowie, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 10 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez dwanaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw.
W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.
Instytutu Europejskiego Biznesu oszacował w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm na koniec marca 2019 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Uproszczona metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.
Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce ? Brylantów Polskiej Gospodarki 2019.
Firmy wymienione w poniższym  rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2019 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2019 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa jest przedstawiona poniżej rankingu.

Prosimy nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki 2019, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki

Brylanty Polskiej Gospodarki 2019 z siedzibą w Chorzowie
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa firmy w marcu 2019 r. w mln zł
1 CEZ Chorzów S.A. Chorzów 1350
2 ALSTOM KONSTAL S.A. Chorzów 721
3 Moto-Profil Sp. z o.o. Chorzów 454
4 Moris Sp. z o.o. Chorzów 310
5 Stokson sp.j. Henryk Stokłosa i Wspólnicy Chorzów 219
6 Paneltech Sp. z o.o. Chorzów 208
7 MESSER POLSKA Sp. z o.o. Chorzów 197
8 Best Immo Sp. z o.o. Chorzów 192
9 IZOBLOK S.A. Chorzów 170
10 Chorzowsko – Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Chorzów 141
11 Tramwaje Śląskie S.A. Chorzów 125
12 Novichem Sp. z o.o. Chorzów 115
13 Eloros Sp. z o.o. Chorzów 87
14 MP Production Sp. z o.o. Chorzów 72
15 Transpetrol Sp. z o.o. Chorzów 64
16 Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Chorzów 63
17 Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. Chorzów 56
18 Gemo – Silesia Sp. z o.o. Chorzów 53
19 Bogusław Zwierzchowski Centralny Ośrodek Szkoleń Tezaurus Chorzów 47
20 Wapps Sp. z o.o. S.K. Chorzów 40
21 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich Chorzów 39
22 ARCHIDOC S.A. Chorzów 38
23 Ideus Sp. z o.o. Chorzów 37
24 Weindich sp.j. Chorzów 36
25 Rex – Pol Sp. z o.o. Chorzów 34
26 CEZ Produkty Energetyczne Polska Sp. z o.o. Chorzów 32
27 Tech-Trading Sp. z o.o. Chorzów 32
28 PB Jaekel-Bud-Tech Sp. z o.o. sp.k. Chorzów 29
29 Sundoor Sp. z o.o. S.K. Chorzów 24
30 Webolit Nieruchomości Sp. z o.o. S.K. Chorzów 21
31 Possible Worldwide Poland Sp. z o.o. Chorzów 18
32 Nasze Centrum Belg Sp. z o.o. Chorzów 18
33 Gemed Elias sp.j. Chorzów 18
34 Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o. Chorzów 18
35 Dywidag Systems International Sp. z o.o. Chorzów 17
36 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Edmir-Pol J. i M. Hutnik sp.j. Chorzów 17
37 Bs Sojka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. Chorzów 16
38 Centrum Medyczne sp.j. Andrzej Primer, Edyta Przybyła- Kręglicka, Danuta Prajs Chorzów 16
39 Plaston – P Sp. z o.o. Chorzów 15
40 Szpital Specjalistyczny w Chorzowie Chorzów 15
41 Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Prointech Sp. z o.o. Chorzów 13
42 Konsorcjum Handlowe STOFARB S.A. Chorzów 13
43 Laboratoria Badań Batory Sp. z o.o. Chorzów 11
44 Syntezis Sp. z o.o. Chorzów 10

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2016-2017,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. Zł w 2017 roku,

3. Zysk netto w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.

4. Kapitał własny w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.
Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowane jest w porównaniu do spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu  marcu 2019 r.: C/Z:  14,8, a  C/WK: 1,15.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2019 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2019 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2017 r.  I wskaźnika C/Z w końcu marca 2019 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2017 r.  I wskaźnika C/Wk w końcu marca 2019 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w końcu marca 2019 roku.

Informacje o Magazynie Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza.  Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Brylanty Polskiej Przedsiębiorczości, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. Zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.