Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Suwałkach

Spośród 56 456 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2019 uzyskało 49 firm z siedzibą w Suwałkach, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku netto i przychodów wyniosła więcej niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez czternaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2017 roku miały minimum 100 tys. Złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. Zł, a wartość ich kapitału własnego była wyższa niż 1 tys. Zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu oszacował w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm na koniec marca 2019 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2019 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2019 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa jest przedstawiona poniżej rankingu.

Prosimy nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Suwałkach
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2016 r. do 2017 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2019 r. w tys. Zł
1 Med Systems Sp. z o.o. 8389 51367
2 Rem-Bud Sp. z o.o. 3845 4319
3 Hema Sp. z o.o. 2216 670
4 Turkus Sp. z o.o. S.K. 2136 82478
5 Spółdzielnia Mieszkaniowa Hańcza w Suwałkach 461 2915
6 Kg Polska Sp. z o.o. 217 2177
7 Code&Pepper Sp. z o.o. 215 1856
8 Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. 171 47809
9 Rem-Bud I. Butkiewicz i Wspólnicy sp.j. 141 10044
10 Recman Sp. z o.o. 124 13282
11 Spółdzielcze Biuro Projektów Projekt – Suwałki 122 552
12 Przedsiębiorstwo Elektroinstalacyjne Budowlane Sp. z o.o. 102 403
13 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRAM Sp. z o.o. 83 10406
14 Bionord Sp. z o.o. 81 220
15 Mona-Kontra Sp. z o.o. 80 5591
16 Alpen Sp. z o.o. 78 1645
17 Works4you Sp. z o.o. 76 919
18 Sc-Toolsystems Sp. z o.o. 73 1173
19 Racis Development Sp. z o.o. 70 30725
20 Reso Europa Service Sp. z o.o. 68 141124
21 STOLLAR SYSTEMY OKIENNE Godlewska S.J. 64 43616
22 Kam-Bud Sp. z o.o. 60 2445
23 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Budrol Sp. z o.o. 52 1250
24 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. 50 12387
25 Diamentowy Optyk Sp. z o.o. S.K. 48 8226
26 Zakład Przetwórstwa Mięsnego sp.j. Dyczewscy 47 4074
27 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Getak’S Sp. z o.o. 45 11822
28 Artprol Ceckowscy sp.j. 41 13033
29 Przedsiębiorstwo Handlowe SABO Sp. z o.o. S.K. 40 12686
30 Gab-Trans Józef Gaber 40 12824
31 Padma Sp. z o.o. sp.k. 29 185114
32 Klimat Sp. z o.o. 29 191
33 PP-H CYMES Adam Ołów 28 51223
34 Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach 27 22430
35 Tedi Sp. z o.o. sp.k. S.K.A. 26 73365
36 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 25 70503
37 KRUSZBET S.A. Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych 25 33116
38 L.T. Consulting Sp. z o.o. 23 126
39 Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne Garden Sp. z o.o. 21 2149
40 Eris Partner – Suwałki – Siemiaszko sp.j. 20 2143
41 Recman J.S. Tulwin, R. Tulwin sp.j. 20 18157
42 Spółdzielnia Mieszkaniowa Podmiejska 18 96
43 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRAM Krzysztof Suchocki 17 14304
44 AS Bylak i Wspólnicy S.J. 16 46099
45 Firma Handlowa HURT-DETAL Janusz Grzegorz Szulc 15 24200
46 Prymus Sp. z o.o. 13 7225
47 Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach 12 912
48 Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach 11 75458
49 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe Larix Sp. z o.o. sp.k. 10 7593


źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. Zł w 2017 roku
2. Zysk netto w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.
3. Kapitał własny w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marcu 2019 r.: C/Z: 14,8, a C/WK: 1,15.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2019 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2019 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2017 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2019 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2017 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2019 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2019.

Informacje o Magazynie Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Samorząd Przyjazny Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. Zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.