Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Zamościu

Spośród 56 456 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2019 uzyskało 41 firm z siedzibą w Zamościu, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku netto i przychodów wyniosła więcej niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez czternaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2017 roku miały minimum 100 tys. Złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. Zł, a wartość ich kapitału własnego była wyższa niż 1 tys. Zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu oszacował w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm na koniec marca 2019 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2019 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2019 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa jest przedstawiona poniżej rankingu.

Prosimy nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Zamościu
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2016 r. do 2017 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2019 r. w tys. Zł
1 Wist-Agro Sp. z o.o. 499 1489
2 Pro-Tech Technika Grzewcza Sp. z o.o. 448 13722
3 Agromarket Jaryszki Sp. z o.o. 415 3741
4 Derkom sp.j. Dariusz Klimczuk 386 9821
5 ZDI Sp. z o.o. 313 4671
6 Zespół Ekspertów Finansowych Test Sp. z o.o. 165 357
7 A.T. Trading Sp. z o.o. 156 9630
8 Auto-Centrum Sp. z o.o. 139 533
9 Bisel Sp. z o.o. 136 107
10 Spółdzielnia Mieszkaniowa Przy Wzmot Nr 1 w Zamościu 134 3429
11 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 129 78029
12 Polirat Sp. z o.o. 128 1228
13 Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. 106 3892
14 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu 104 11145
15 Dachpol Sp. z o.o. 100 1723
16 Hipokrates Sp. z o.o. 89 1114
17 Zamojska Grupa Producentów Rolnych Sp. z o.o. 87 759
18 Plus Sp. z o.o. Sonologistic sp.k. 62 2694
19 STALDEX Sp. z o.o. 55 1502
20 Rystherm Sp. z o.o. S.K. 52 48429
21 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDMAT S.J. Tadeusz Rozmus, Józef Małysz 50 22766
22 Dentalmed Center Sp. z o.o. 49 87
23 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wurex Marian Bojar 49 25979
24 Czyżewski – Transport Sp. z o.o. 44 1250
25 E-Podatnik Sp. z o.o. 43 845
26 Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. 37 22125
27 Corn Trans Sp. z o.o. 32 3213
28 Biuro Szybkiej Interwencji Z. Mroczek i Wspólnicy Sp. z o.o. S.K. 27 14792
29 Poltax Sp. z o.o. 27 335
30 Ab Broker Sp. z o.o. 27 146
31 Rehamed II Sp. z o.o. 26 252
32 Primmet Sp. z o.o. 24 147
33 Ecotemat Sp. z o.o. 24 341
34 Metbud II Sp. z o.o. sp.k. 22 4493
35 Kardiocentrum Sp. z o.o. 19 4258
36 Veolia Wschód Sp. z o.o. 19 182210
37 Fx-Music Group Filipowicz sp.j. 17 5003
38 Centrum Okulistyki Oko-Med. Sp. z o.o. 14 765
39 Mars Sp. z o.o. 13 12918
40 Zamojskie Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne ENERGOZAM Sp. z o.o. 13 9621
41 Multimed Zamość Sp. z o.o. 12 1871


źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. Zł w 2017 roku
2. Zysk netto w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.
3. Kapitał własny w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marcu 2019 r.: C/Z: 14,8, a C/WK: 1,15.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2019 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2019 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2017 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2019 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2017 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2019 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2019.

Informacje o Magazynie Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Samorząd Przyjazny Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. Zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.