Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Siedlcach

Spośród 56 456 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2019 uzyskało 46 firm z siedzibą w Siedlcach, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku netto i przychodów wyniosła więcej niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez czternaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2017 roku miały minimum 100 tys. Złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. Zł, a wartość ich kapitału własnego była wyższa niż 1 tys. Zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu oszacował w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm na koniec marca 2019 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2019 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2019 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa jest przedstawiona poniżej rankingu.

Prosimy nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Siedlcach
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2016 r. do 2017 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2019 r. w tys. Zł
1 Pc-Studio Anna Kiryluk-Grzegorczuk i Dariusz Grzegorczuk – sp.j. 1536 344
2 Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych ROMAR Mariola i Michał Chromińscy S.J. 1382 1757
3 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Regionalne Drogi Podlaskie Sp. z o.o. 1330 28842
4 CHEMIX Sp. z o.o. 1199 3998
5 Alsa Ekspres Sp. z o.o. 608 777
6 Ams Chróścicki Sp. z o.o. 453 9406
7 Sed-Bud Sp. z o.o. 416 5348
8 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Gazda Sp. z o.o. 267 697
9 Wesko Sp. z o.o. 197 6454
10 PEC SERWIS Sp. z o.o. 188 20761
11 Dartimex Sp. z o.o. 130 1213
12 M.S.Truck M.Iwanowska S.Iwanowski sp.j. 130 21212
13 KORONTO Sp. z o.o. 101 2665
14 Indiggo Sp. z o.o. 101 11268
15 Auris Sp. z o.o. 96 1108
16 Pielech – M. Pielech S.J. 84 2829
17 Mkl Bau Sp. z o.o. 60 57534
18 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach 57 14799
19 Sedkomp sp.j. Sawicki, Sikora 56 8294
20 As-Med Sp. z o.o. 55 2849
21 Roleks Sp. z o.o. 50 11598
22 Cukrohurt Sp. z o.o. 48 66065
23 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Pap-Trans Danuta Szysz Stefan Szysz sp.j. 45 3972
24 Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o. 41 2214
25 Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 40 33824
26 AUTO PODLASIE Sp. z o.o. 38 21124
27 Vivenge Sp. z o.o. 38 16165
28 Altrad-Mostostal-Montaż Sp. z o.o. 37 38623
29 MOSTOSTAL SIEDLCE Sp. z o.o. S.K. 35 342587
30 Przedsiębiorstwo Podukcyjno Handlowo Usługowe VOLANT D.Grabowski, U.Grabowska S.C. 30 18893
31 Carsed Sp. z o.o. S.K. 28 193017
32 Auto Centrum Dębowscy sp.j. 26 61779
33 Expresslogic J.T.Czajka sp.j. 26 14242
34 Pras-Złom Sp. z o.o. 25 1277
35 Olgros Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 22 3543
36 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Asekuracja-Teter Sp. z o.o. 21 25
37 Szynex Hurtownia Mięsa i Wędlin Sp. z o.o. 20 1532
38 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach 19 34861
39 Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. 19 19547
40 K.P. Vita Sp. z o.o. 18 483
41 Przedsiębiorstwo Handlowe Cobra Grzegorz Janczuk sp.j. 14 991
42 Pol-Pasz Sp. z o.o. 12 24339
43 Delta Sport Wrona sp.j. 12 14487
44 Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa 12 106634
45 Agencja Techniczno Handlowa Dg Sp. z o.o. 11 6785
46 Zamir Sp. z o.o. 11 6437


źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. Zł w 2017 roku
2. Zysk netto w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.
3. Kapitał własny w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marcu 2019 r.: C/Z: 14,8, a C/WK: 1,15.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2019 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2019 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2017 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2019 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2017 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2019 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2019.

Informacje o Magazynie Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Samorząd Przyjazny Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. Zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.