Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Stargardzie

Spośród 56 456 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2019 uzyskały 42 firmy z siedzibą w Stargardzie , bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku netto i przychodów wyniosła więcej niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez czternaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2017 roku miały minimum 100 tys. Złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. Zł, a wartość ich kapitału własnego była wyższa niż 1 tys. Zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu oszacował w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm na koniec marca 2019 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2019 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2019 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa jest przedstawiona poniżej rankingu.

Prosimy nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Stargardzie
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2016 r. do 2017 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2019 r. w tys. Zł
1 Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadzieja w Stargardzie Szczecińskim 3002 6082
2 Ice Star Sp. z o.o. 681 3269
3 Abras S.A. 435 4448
4 Emulex Kalinowski Sp. z o.o. 416 11765
5 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Rolgwar Sp. z o.o. 362 511
6 Starmet M. Buszko, K. Parnowski sp.j. 238 5750
7 Papirus II Stargard Sp. z o.o. 155 1500
8 Iza – Inox Sp. z o.o. 153 4764
9 Firma Budowlana Szubert Sp. z o.o. 135 6145
10 Jawa Sp. z o.o. 134 884
11 Nordpolen Sp. z o.o. w likwidacji 123 3564
12 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Dajana Sp. z o.o. 88 1616
13 Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. 84 18159
14 Wood Service Sp. z o.o. 79 434
15 Mugla Sp. z o.o. 79 4501
16 WIM Trade Sp. z o.o. 68 1487
17 Przedsiębiorstwo Budowlano-Transpor To We Arbet Sp. z o.o. 62 3485
18 Lewiatan Zachód Sp. z o.o. 55 5366
19 A Clean Partnership Polska Sp. z o.o. 51 720
20 Gips-System Bieleninik sp.j. 47 18377
21 S-Probud Sp. z o.o. 40 2195
22 Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Rem-Bud Sp. z o.o. 39 365
23 Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 36 33667
24 Wiesław Jurczyk Zakład Wielobranżowy DARKAT 35 29422
25 Enterprise Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna 35 34144
26 Zakład Metalowy Aga T. Szwarc R. Budawski sp.j. 34 15834
27 Bio-Kasz Sp. z o.o. 34 20693
28 Inwis Sp. z o.o. 33 795
29 Centrum Atv Sp. z o.o. 30 515
30 Andrzej Malicki Usługi Spawalnicze S.K. 30 10752
31 Spółdzielnia Producentów Mleka Starmlek Beta 29 976
32 El Toro Bobrowski Blatkiewicz sp.j. 28 3082
33 Hurtownia Materiałów Budowlanych Baumat sp.j. Grażyna Jedynak, Jerzy Kuprowski 27 9541
34 Medis Andrzej Rybkiewicz Sp. z o.o. 27 2517
35 Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne In-Stal Sp. z o.o. 25 715
36 Bissa Sp. z o.o. 25 5294
37 Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Supon – Bydgoszcz Sp. z o.o. 21 1512
38 CARGOTEC POLAND Sp. z o.o. 16 939621
39 Przedsiębiorstwo Handlowe Metalik Sp. z o.o. 15 6474
40 Spółdzielnia Producentów Mleka Starmlek Alfa 12 902
41 Art. -Pol Artur Skoneczny S.J. 12 23526
42 Vega Sp. z o.o. 11 941


źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. Zł w 2017 roku
2. Zysk netto w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.
3. Kapitał własny w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marcu 2019 r.: C/Z: 14,8, a C/WK: 1,15.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2019 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2019 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2017 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2019 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2017 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2019 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2019.

Informacje o Magazynie Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Samorząd Przyjazny Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. Zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.