Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Pruszczu Gdańskim

Spośród 56 456 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2019 uzyskało 45 firm z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku netto i przychodów wyniosła więcej niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez czternaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2017 roku miały minimum 100 tys. Złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. Zł, a wartość ich kapitału własnego była wyższa niż 1 tys. Zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu oszacował w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm na koniec marca 2019 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2019 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2019 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa jest przedstawiona poniżej rankingu.

Prosimy nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2016 r. do 2017 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2019 r. w tys. Zł
1 Dmp Sp. z o.o. 2998 1865
2 B.R.O. Sp. z o.o. 2747 1448
3 Radiolex Sp. z o.o. 342 4238
4 Elegance Sp. z o.o. 269 476
5 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Bimel Sp. z o.o. 224 715
6 Towarzystwo Budownictwa Społecznego-Abk Sp. z o.o. 207 20208
7 As Invest Sp. z o.o. 197 13610
8 Wspólne Przedsiębiorstwo Promex T.Ciarkowski, M.Czechowski sp.j. 196 16438
9 Daan Sp. z o.o. 172 6510
10 Przedsiębiorstwo Melioracyjne Sp. z o.o. 166 2017
11 Agrosec Polska Sp. z o.o. 140 10593
12 Projektowanie Maszyn W.Pietrzyk P.Żabiński sp.j. 127 10509
13 Alfa International Center Sp. z o.o. 102 62
14 Ecopartner Sp. z o.o. 89 1182
15 Trend Projekt Sp. z o.o. 84 26449
16 Renowa Sp. z o.o. 82 59
17 Eco-Constructions Sp. z o.o. 81 5248
18 Matauto Sp. z o.o. 80 558
19 Centroblach Sp. z o.o. 74 3044
20 Kompranet.Pl Sebastian Mróz sp.j. 73 3517
21 Europartner Marek Perzyński, Andrzej Śliwiński sp.j. 70 5113
22 B & W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska 69 41391
23 Alpha Bau Sp. z o.o. 62 2217
24 May.Pl Sp. z o.o. 60 1016
25 Profobet Sp. z o.o. 48 3878
26 TYM-BUD Zakład Remontowo-Budowlany Waldemar Tymoszewski 45 67425
27 Truck Shop Sp. z o.o. S.K. 44 2942
28 Usignolo Pneumatyka Sp. z o.o. 42 403
29 Qands Spółka z Ograniczoną Odpowiezialnością 41 1177
30 Hurtownia Jola Sp. z o.o. 38 4339
31 World Systems Sp. z o.o. 36 4323
32 Autoconsult S.A. 36 1631
33 Z 27 Sp. z o.o. 35 12612
34 Darekon Sp. z o.o. 34 27839
35 Przedsiębiorstwo Handlowe S.K. Sp. z o.o. 33 2522
36 Profit-Tax Audit Sp. z o.o. 29 246
37 Md Logistics Transport Sp. z o.o. 27 442
38 Spółdzielnia Transportu Wiejskiego W Gdańsku 26 2728
39 INVESTA Sp. z o.o. 25 264194
40 Korol Sp. z o.o. 23 8302
41 Kapa Solutions Sp. z o.o. 19 240
42 Assel Sp. z o.o. 17 78882
43 Venus Commodities Sp. z o.o. 15 2347
44 Blue Star Sp. z o.o. 13 738
45 Sunerzha Sp. z o.o. 10 4017


źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. Zł w 2017 roku
2. Zysk netto w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.
3. Kapitał własny w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marcu 2019 r.: C/Z: 14,8, a C/WK: 1,15.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2019 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2019 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2017 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2019 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2017 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2019 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2019.

Informacje o Magazynie Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Samorząd Przyjazny Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. Zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.