Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Pruszkowie

Spośród 56 456 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2019 uzyskało 48 firm z siedzibą w Pruszkowie, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku netto i przychodów wyniosła więcej niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez czternaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2017 roku miały minimum 100 tys. Złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. Zł, a wartość ich kapitału własnego była wyższa niż 1 tys. Zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu oszacował w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm na koniec marca 2019 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2019 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2019 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa jest przedstawiona poniżej rankingu.

Prosimy nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Pruszkowie
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2016 r. do 2017 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2019 r. w tys. Zł
1 North Coast S.A. 5535 80559
2 Batimex Sp. z o.o. 4784 4961
3 Eko-Recykling Sp. z o.o. 1362 2261
4 TMM Express Sp. z o.o. 637 4215
5 Zarys Sp. z o.o. 602 1397
6 RB Tech Sp. z o.o. 593 426
7 MLP GROUP S.A. 422 118628
8 Ukrworker Warszawa Sp. z o.o. S.K. 420 9093
9 Concept Logistic Sp. z o.o. 336 995
10 Cnc-Cbko Sp. z o.o. 300 1980
11 Lepszy Start Sp. z o.o. S.K. 273 1292
12 For Sp. z o.o. 198 1083
13 Akum Sp. z o.o. 197 273
14 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Dragon Sp. z o.o. 190 10112
15 Sommer Polska Sp. z o.o. 166 5759
16 MLP Teresin Sp. z o.o. 159 39697
17 Zammler Polska Sp. z o.o. 156 4844
18 Kbk Invest Sp. z o.o. 139 1433
19 Cp Tychy Sp. z o.o. 102 60156
20 Sempre Group Sp. z o.o. 83 5520
21 Prolight Sp. z o.o. 74 18044
22 MLP Pruszków II Sp. z o.o. 72 123734
23 Trojanów Sp. z o.o. 70 4036
24 Herbapol Warszawa Sp. z o.o. 59 120823
25 Stea Sp. z o.o. 56 4753
26 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska – Zdrowie Sp. z o.o. 54 7854
27 Delta-Trans Sp. z o.o. 52 2764
28 Starbud Budownictwo Sp. z o.o. S.K. 51 2339
29 Rad-Pol Sp. z o.o. 49 4172
30 Fenu Malinowscy sp.j. 44 12194
31 Mw-Dom Inwestycje Sp. z o.o. 38 7012
32 Tse Grupa Sp. z o.o. 36 4001
33 Witkowski Sp. z o.o. 33 9841
34 Scrapers Sp. z o.o. 28 645
35 Grażyna Konecka DIAG-MED 28 39690
36 Heco Sp. z o.o. 22 3139
37 GTV Poland Sp. z o.o. S.K. 21 234216
38 AGED Sp. z o.o. 21 59015
39 Dedra-Exim Sp. z o.o. 17 75684
40 Celowa Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. 16 2629
41 Grupa Wpr Media Sp. z o.o. 16 85
42 Mlp Energy Sp. z o.o. 15 28899
43 Soko International Polarczyk Tober S.J. 14 4778
44 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Puls Sp. z o.o. 13 5423
45 Jarbetal B.Szkiela J.Szkiela sp.j. 12 8696
46 Drosed Surowiec Sp. z o.o. 11 40157
47 Clematis Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. sp.k. 11 38513
48 Nilfisk Polska Sp. z o.o. 10 11437


źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. Zł w 2017 roku
2. Zysk netto w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.
3. Kapitał własny w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marcu 2019 r.: C/Z: 14,8, a C/WK: 1,15.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2019 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2019 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2017 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2019 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2017 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2019 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2019.

Informacje o Magazynie Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Samorząd Przyjazny Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. Zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.