Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Mysłowicach

Spośród 56 456 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2019 uzyskały 44 firmy z siedzibą w Mysłowicach, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku netto i przychodów wyniosła więcej niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez czternaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2017 roku miały minimum 100 tys. Złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. Zł, a wartość ich kapitału własnego była wyższa niż 1 tys. Zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu oszacował w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm na koniec marca 2019 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2019 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2019 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa jest przedstawiona poniżej rankingu.

Prosimy nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Mysłowicach
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2016 r. do 2017 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2019 r. w tys. Zł
1 Pol-Invest Nova Sp. z o.o. 6129 1081
2 WILPO Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wdrożeń Przemysłowych 1798 1570
3 Elkara Sp. z o.o. 475 404
4 PREF-BUD Inwestycje Sp. z o.o. S.K. 456 4642
5 Carbo-Trans Sp. z o.o. 370 7357
6 Poltest Sp. z o.o. 355 659
7 Cait Sp. z o.o. 343 570
8 Crassus Sp. z o.o. 290 1080
9 Project Power Sp. z o.o. S.K. 242 3243
10 Domy Śląskie Sp. z o.o. 194 13261
11 Manuli Fluiconnecto Sp. z o.o. 182 10855
12 PHUT Martin Sp. z o.o. 156 119
13 Seguro AG Sp. z o.o. 150 801
14 Miami Mobile Sp. z o.o. 141 391
15 Handel Materiałami Sypkimi i Opałowymi S.J. Agnieszka Golonka 101 6603
16 Promanus Group Sp. z o.o. 100 1121
17 Olmark Sp. z o.o. S.K. 90 4968
18 M.Informatyka Sp. z o.o. 90 193
19 Firma Malejka sp.j. 88 5047
20 Jacpol Sp. z o.o. 61 32992
21 Centrum Handlowo-Usługowe Sp. z o.o. 58 3724
22 JACQUET POLSKA Sp. z o.o. 54 22991
23 Zakład Projektowo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Budokop Sp. z o.o. 50 14251
24 Lift Ekspert Sp. z o.o. 47 443
25 Familia-Med Sp. z o.o. 39 871
26 Soltech Mtd Sp. z o.o. S.K. 38 547
27 Wampol Sp. z o.o. sp.k. 36 8208
28 Dumat Sp. z o.o. 35 7506
29 FERONA Polska S.A. 30 55145
30 PWP Katowice Sp. z o.o. 28 30654
31 Mysłowiczanka Sp. z o.o. 27 802
32 Wats Sp. z o.o. 27 3065
33 Firma Zegarmistrzowska Budziński Sp. z o.o. 27 458
34 Polfendo Sp. z o.o. 22 2289
35 Sprzedaż Materiałów Sypkich i Opałowych T.A.P. sp.j. Ilona Mazur, Jerzy Mazur 20 9064
36 Auto-Eko-Gaz Maciejkowicz Elżbieta, Gancarczyk Iwona Gancarczyk Władysław – sp.j. 19 11371
37 Przedsiębiorstwo Budowlane Sigma Tadeusz Buczek, Stanisław Rzońca sp.j. 19 13277
38 Alimp Sp. z o.o. S.K. 19 11973
39 Texa Poland Sp. z o.o. 17 8174
40 Scanfil Poland Sp. z o.o. 16 177241
41 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Komponent sp.j. Sławomir Noszczyk, Michał Noszczyk 13 9765
42 After sp.j. Iwanicki, Kita 11 3107
43 Carbon S.A. 11 7986
44 Stivjan Sp. z o.o. 10 1391


źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. Zł w 2017 roku
2. Zysk netto w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.
3. Kapitał własny w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marcu 2019 r.: C/Z: 14,8, a C/WK: 1,15.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2019 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2019 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2017 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2019 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2017 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2019 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2019.

Informacje o Magazynie Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Samorząd Przyjazny Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. Zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.