Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Mikołowie

Spośród 56 456 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2019 uzyskało 61 firm z siedzibą w Mikołowie, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku netto i przychodów wyniosła więcej niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez czternaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2017 roku miały minimum 100 tys. Złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. Zł, a wartość ich kapitału własnego była wyższa niż 1 tys. Zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu oszacował w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm na koniec marca 2019 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2019 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2019 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa jest przedstawiona poniżej rankingu.

Prosimy nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Mikołowie
Lp. Nazwa firmy Siedziba Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2016 r. do 2017 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2019 r. w tys. Zł
1 Conell Sp. z o.o. Mikołów 5387 174
2 Dźwig-Pl Sp. z o.o. Mikołów 1574 665
3 Bpe Sp. z o.o. Mikołów 1557 21151
4 NSJ Sp. z o.o. Mikołów 1353 28037
5 Lanmar Sp. z o.o. Mikołów 438 1740
6 FPM S.A. Mikołów 422 56179
7 Przedsiębiorstwo Pik J.Klimsa, M.Pająk sp.j. Mikołów 394 17042
8 La Marru Polska Sp. z o.o. Mikołów 356 983
9 Trans Project Klimczyk sp.j. Mikołów 290 7358
10 Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. Mikołów 257 4270
11 Konkret Polska Sp. z o.o. Mikołów 255 6580
12 Tensit Sp. z o.o. Mikołów 195 174
13 Solar Park New Energy Sp. z o.o. Mikołów 186 5125
14 Einstal East Sp. z o.o. Mikołów 175 4114
15 Polsling Sp. z o.o. Mikołów 172 1696
16 Eco-Solution Sp. z o.o. Mikołów 154 12759
17 Max Logistic Sp. z o.o. Mikołów 153 2273
18 Intechnowa Sp. z o.o. Mikołów 146 146
19 SPYRA-PRIMO POLAND Sp. z o.o. Mikołów 137 41945
20 Instalator Sp. z o.o. Mikołów 137 951
21 Norma Stal Ag Sp. z o.o. Mikołów 130 9450
22 Helikon Sp. z o.o. Mikołów 123 9266
23 Speed Serwis Sp. z o.o. Mikołów 117 380
24 DSI Schaum Chemie Sp. z o.o. Mikołów 112 35060
25 Aj Tools Sp. z o.o. Mikołów 80 5531
26 Elmiko Sp. z o.o. Mikołów 78 19381
27 Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Eko-Montex Sp. z o.o. Mikołów 69 45991
28 WIROMET S.A. Zakłady Mechaniczne Mikołów 66 29272
29 Stekra Sp. z o.o. Mikołów 59 2071
30 Olax Sp. z o.o. Mikołów 52 947
31 Spółdzielnia Mieszkaniowa Nad Jamną Mikołów 48 774
32 Alp Sp. z o.o. Mikołów 44 2466
33 Lester Sp. z o.o. Mikołów 40 1503
34 Carbo-Eco Sp. z o.o. Mikołów 40 1922
35 Tousek Polska Sp. z o.o. Mikołów 38 4990
36 Technar Sp. z o.o. Mikołów 36 5808
37 SRW Sp. z o.o. Mikołów 35 6577
38 MDJ Electronic Sp. z o.o. Mikołów 30 5969
39 Apc Sp. z o.o. Mikołów 29 87
40 Alstema Sp. z o.o. Mikołów 28 4499
41 ZPH TAURUS Marek Senczek Mikołów 28 18919
42 Trabem Sp. z o.o. S.K. Mikołów 26 1879
43 Ctm Sp. z o.o. Mikołów 26 4107
44 Profes Creative Partner Sp. z o.o. Mikołów 25 2039
45 Sls Seamless Lab Studio Sp. z o.o. Mikołów 24 506
46 LUDWIG Sp. z o.o. S.K. Mikołów 23 10819
47 Przedsiębiorstwo Stor Sp. z o.o. Mikołów 23 9390
48 Inter-House Sp. z o.o. Mikołów 22 1217
49 Petro-Fuel Sp. z o.o. Mikołów 22 2727
50 Trans-Win Urszula Kruk, Wiesław Kruk sp.j. Mikołów 22 3450
51 Euromaxtrade Sp. z o.o. Mikołów 20 1313
52 Wega-Mikołów Sp. z o.o. S.K. Mikołów 20 50313
53 PALSERWIS Sp. z o.o. Mikołów 18 1205
54 Murowany Sp. z o.o. S.K. Mikołów 18 13086
55 Gagalon Z.Wicherek, B.Wicherek sp.j. Mikołów 17 22651
56 Transcornelia Sp. z o.o. Mikołów 16 3543
57 Weba Opakowania Kartonowe Sp. z o.o. Mikołów 15 3900
58 Fram sp.j. Edward Nowak Mikołów 15 6933
59 GEO GLOBE POLSKA Sp. z o.o. S.K Mikołów 12 37852
60 P.U.H. Wektrim S.J. Wrona Mikołów 11 45207
61 Prewenta Sp. z o.o. Mikołów 11 14132


źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. Zł w 2017 roku
2. Zysk netto w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.
3. Kapitał własny w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marcu 2019 r.: C/Z: 14,8, a C/WK: 1,15.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2019 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2019 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2017 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2019 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2017 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2019 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2019.

Informacje o Magazynie Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Samorząd Przyjazny Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. Zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.