Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Białej Podlaskiej

Spośród 56 456 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2019 uzyskało 56 firm z siedzibą w Białej Podlaskiej, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku netto i przychodów wyniosła więcej niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez czternaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2017 roku miały minimum 100 tys. Złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. Zł, a wartość ich kapitału własnego była wyższa niż 1 tys. Zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu oszacował w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm na koniec marca 2019 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2019 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2019 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa jest przedstawiona poniżej rankingu.

Prosimy nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Białej Podlaskiej
Lp. Nazwa firmy Siedziba Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2016 r. do 2017 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2019 r. w tys. Zł
1 1ATP Sp. z o.o. Biała Podlaska 1973 38
2 Pol – Imex Sp. z o.o. Biała Podlaska 1444 15208
3 Etmus Sp. z o.o. Biała Podlaska 1258 4893
4 Polesie Poland Sp. z o.o. Biała Podlaska 590 22671
5 Zakład Budownictwa Liniowego Telbial Sp. z o.o. Biała Podlaska 563 3438
6 Przeds. Budowlane Handlu i Usług R-Bud Sp. z o.o. Biała Podlaska 559 865
7 Rowex Group Sp. z o.o. Biała Podlaska 410 26039
8 Mixbud Zenon Michalczuk sp.k. Biała Podlaska 269 9367
9 Cadastre Sp. z o.o. Biała Podlaska 205 174
10 Allesta Horeglad S. J. Biała Podlaska 195 3717
11 Invest Biasov Sp. z o.o. S.J. Biała Podlaska 188 13543
12 Firma Klek Sp. z o.o. Biała Podlaska 180 912
13 Kulupa & Tymoszuk Sp. z o.o. Biała Podlaska 179 673
14 IBF Budownictwo Sp. z o.o. Biała Podlaska 148 1181
15 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vikking Kts Sp. z o.o. Biała Podlaska 142 6014
16 Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe Rolbud Sp. z o.o. Biała Podlaska 142 2153
17 PDP Logistics S.J. M. Piwoni, M. Potapczuk Biała Podlaska 117 13357
18 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Budownictwa Trasa Sp. z o.o. Biała Podlaska 116 36595
19 Ins-Elektro Olszanowski i Wspólnicy S.K. Biała Podlaska 106 13127
20 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe Wola-Pasze Sp. z o.o. Biała Podlaska 95 14532
21 Pol- Kres Agra Sp. z o.o. Biała Podlaska 93 8214
22 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Budomex Sp. z o.o. Biała Podlaska 87 35604
23 Uni-Andragos Sp. z o.o. Biała Podlaska 84 1137
24 Fjord Sp. z o.o. Biała Podlaska 83 34911
25 Mjk Sp. z o.o. Biała Podlaska 82 284
26 Eko Transit Group Sp. z o.o. Biała Podlaska 81 103
27 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bialbud Stanisław Lewczuk, Czesław Niczyporuk sp.j. Biała Podlaska 65 5199
28 Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe Tradbud Sp. z o.o. Biała Podlaska 51 372
29 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Biała Podlaska 50 19284
30 PPHU Transbet Wojtiuk S.J. Biała Podlaska 50 748
31 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Pigi B. i W.Rabczuk sp.j. Biała Podlaska 49 5759
32 Biuro Projektów i Nadzoru Proinwest Sp. z o.o. Biała Podlaska 47 471
33 Przedsiębiorstwo Handlowe Conkret Sp. z o.o. Biała Podlaska 47 466
34 Biuro Rachunkowe Ekspert Sp. z o.o. Biała Podlaska 45 339
35 Go Logis Sp. z o.o. sp.k. Biała Podlaska 37 5397
36 Zieleń Sp. z o.o. Zakład Produkcyjno Handlowy Biała Podlaska 36 2119
37 ELMAR Lesiuk S.J. PHU Biała Podlaska 30 3937
38 Szewczuk Sp. z o.o. Biała Podlaska 29 723
39 Cezarian Sp. z o.o. Biała Podlaska 26 59
40 Trapez R. i A. Koroluk, D. Gyrczuk sp.j. Biała Podlaska 26 1938
41 Triol Sp. z o.o. Biała Podlaska 25 56
42 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Biała Podlaska 24 5974
43 Bialpak Choromański, Leszczyński sp.j. Biała Podlaska 24 50263
44 Kancelaria Księgowa Wanecki i Wspólnicy Sp. z o.o. Biała Podlaska 23 1077
45 Aluteam Polska Sp. z o.o. Biała Podlaska 19 102903
46 PH CONKRET Sp. z o.o. Biała Podlaska 19 10855
47 Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. Biała Podlaska 18 9218
48 Mantis Sp. z o.o. Biała Podlaska 17 1619
49 Artech Sp. z o.o. Biała Podlaska 17 2851
50 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Elektra Sp. z o.o. Biała Podlaska 16 330
51 Novaspace Sp. z o.o. Biała Podlaska 16 2956
52 Kompa Sp. z o.o. Biała Podlaska 14 326
53 L.T.M. Sp. z o.o. Biała Podlaska 12 279
54 Norenco-Polska Sp. z o.o. Biała Podlaska 12 4447
55 Spółdzielnia Inwalidów Elremet Biała Podlaska 11 23355
56 Bialska Spółdzielnia Mieszkaniowa Zgoda w Białej Podlaskiej Biała Podlaska 10 74606


źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. Zł w 2017 roku
2. Zysk netto w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.
3. Kapitał własny w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marcu 2019 r.: C/Z: 14,8, a C/WK: 1,15.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2019 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2019 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2017 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2019 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2017 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2019 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2019.

Informacje o Magazynie Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Samorząd Przyjazny Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. Zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.