Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Lubinie

Spośród 56 456 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2019 uzyskało 56 firm z siedzibą w Lubinie, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku netto i przychodów wyniosła więcej niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez czternaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2017 roku miały minimum 100 tys. Złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. Zł, a wartość ich kapitału własnego była wyższa niż 1 tys. Zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu oszacował w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm na koniec marca 2019 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2019 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2019 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa jest przedstawiona poniżej rankingu.

Prosimy nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Lubinie
Lp. Nazwa firmy Siedziba Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2016 r. do 2017 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2019 r. w tys. Zł
1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Sp. z o.o. Lubin 1694 1525
2 Przedsiębiorstwo Handlowo – Remontowe Pol-Dźwig Sp. z o.o. Lubin 1458 2283
3 Job Center Poland Sp. z o.o. Lubin 575 256
4 Voltex S.A. Lubin 462 32441
5 INS Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. Lubin 426 1196
6 System – 3 Sp. z o.o. Lubin 327 254
7 Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Lubin 295 57776
8 Marpost Sp. z o.o. Lubin 229 720
9 Innpact Broker Sp. z o.o. Lubin 218 144
10 Firma Budowlana Fobis Sp. z o.o. Lubin 208 18176
11 Produkcja Wyrobów Metalowych Metarol Sp. z o.o. Lubin 178 1606
12 Spółdzielnia Mieszkaniowa Inwestor Lubin 177 36521
13 EC Sp. z o.o. Lubin 171 257
14 Litovek Sp. z o.o. Lubin 139 6957
15 Colucci-Polska Sp. z o.o. Lubin 129 978
16 Cuprum-Med Sp. z o.o. Lubin 122 3629
17 Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług Kotłorem Marzena Nowak, Andrzej Nowak, Henryk Nowak sp.j. Lubin 108 6607
18 Lest Investment International GmbH Sp. z o.o. Lubin 106 1301
19 Max Tb Sp. z o.o. Lubin 104 145
20 TVL Sp. z o.o. Lubin 97 674
21 Optima Personal Sp. z o.o. Lubin 91 1085
22 Alter Sp. z o.o. Lubin 79 603
23 ENERGETYKA Sp. z o.o. Lubin 75 391767
24 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie S.A. Lubin 74 61075
25 Centrum Zdrowia Kobiet Femina Sp. z o.o. Lubin 74 4803
26 Green Service Sp. z o.o. Lubin 71 691
27 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. Lubin 70 2802
28 FIRMA BARABAŚ Sp. z o.o. Lubin 58 3643
29 Przedsiębiorstwo Marketingowo-Usługowo-Handlowe Mmak Sp. z o.o. Lubin 52 612
30 Interat Plus Sp. z o.o. Lubin 49 981
31 Heider Bauelemente. Okna i Drzwi Sp. z o.o. Lubin 48 1215
32 Eljor Sp. z o.o. Lubin 42 4032
33 Re-Wo Volumis Motors Sp. z o.o. Lubin 38 3626
34 Libram Sp. z o.o. Lubin 38 7458
35 Nasz Dom Spółdzielnia Mieszkaniowa Lubin 38 13337
36 Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Lubin 35 5724
37 Deko-Bau Sp. z o.o. Lubin 35 4701
38 Ensalta Silesia Sp. z o.o. Lubin 35 580
39 Panpol Systemy Budowlane Sp. z o.o. Lubin 31 9459
40 Dex Premium Sp. z o.o. Lubin 29 15416
41 RE- WO Auto Serwis Sp. z o.o. Lubin 26 11973
42 Centrum Rachunkowo-Finansowo- Doradcze Sp. z o.o. Lubin 19 2566
43 Spółdzielnia Mieszkaniowa Polne Lubin 18 20275
44 Goldmann Sp. z o.o. Lubin 18 885
45 Noviko Sp. z o.o. Lubin 18 143
46 Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Nando-Projekt Sp. z o.o. Lubin 18 58
47 Market Abc Bożena Piekarz, Władysław Piekarz sp.j. Lubin 16 27988
48 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o. Lubin 16 7862
49 Wytwórnia Betonów Prefabrykowanych PREDOM S.A. Lubin 16 1317
50 Urbex Sp. z o.o. Lubin 14 61611
51 Eucrea Kontakte Sp. z o.o. Lubin 13 5261
52 J.Chodacki, A.Misztal, Medica sp.j. Lubin 13 49362
53 OrNet Sp. z o.o. Lubin 12 1503
54 Maxim Delikatesy Mazurowski Jarosław, Mazurowska Renata sp.j. Lubin 11 5090
55 Orin Sp. z o.o. Lubin 11 737
56 Salon Meblowy Segmar Martyna i Ryszard Segiet sp.j. Lubin 10 5320


źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. Zł w 2017 roku
2. Zysk netto w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.
3. Kapitał własny w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marcu 2019 r.: C/Z: 14,8, a C/WK: 1,15.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2019 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2019 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2017 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2019 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2017 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2019 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2019.

Informacje o Magazynie Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Samorząd Przyjazny Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. Zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.