Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Starogardzie Gdańskim

Spośród 56 456 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2019 uzyskało 50 firm z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku netto i przychodów wyniosła więcej niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez czternaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2017 roku miały minimum 100 tys. Złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. Zł, a wartość ich kapitału własnego była wyższa niż 1 tys. Zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu oszacował w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm na koniec marca 2019 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2019 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2019 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa jest przedstawiona poniżej rankingu.

Prosimy nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Starogardzie Gdańskim
Lp. Nazwa firmy Siedziba Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2016 r. do 2017 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2019 r. w tys. Zł
1 Polmed Zdrowie Sp. z o.o. Starogard Gdański 2776 3896
2 Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa Starogard Gdański 2067 6788
3 Centrala Nasienna Sp. z o.o. Starogard Gdański 1605 1838
4 IEM Service Sp. z o.o. Starogard Gdański 1066 588
5 Kancelarie Doradców Prawnych i Inwestycyjnych Fact Sp. z o.o. Starogard Gdański 983 723
6 Mario Sp. z o.o. Starogard Gdański 633 604
7 Ctrl Logistyka Dystrybucji Sp. z o.o. Starogard Gdański 370 2108
8 Bazar Przytesko C&K Śliwa S.J. Starogard Gdański 333 2752
9 Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Starogard Gdański 331 6644
10 Eurobud Sp. z o.o. Starogard Gdański 291 339
11 Asecurica Sp. z o.o. Starogard Gdański 236 479
12 SPUTNIK II Sp. z o.o. S.K. Starogard Gdański 177 23219
13 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK Sp. z o.o. Starogard Gdański 137 35177
14 Mikron J.V. Sp. z o.o. Starogard Gdański 120 4674
15 Roka Budownictwo Sp. z o.o. Starogard Gdański 101 4850
16 Vecoline Sp. z o.o. Starogard Gdański 91 1787
17 Akomex Sp. z o.o. Starogard Gdański 81 290322
18 Adamowscy Sp. z o.o. Starogard Gdański 79 12208
19 Sms Food Industries Poland Sp. z o.o. Starogard Gdański 79 13317
20 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Melioracyjnych Ekobud – Starogard Sp. z o.o. Starogard Gdański 76 1987
21 Gama Sp. z o.o. Starogard Gdański 76 7175
22 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim S.A. Starogard Gdański 72 7118
23 Dom Biuro Urbanistyczne Kiełb-Stańczuk, Jaszczuk-Skolimowska S.J. Starogard Gdański 68 114
24 AQ Wiring Systems STG Sp. z o.o. Starogard Gdański 60 42374
25 Mce Sp. z o.o. Starogard Gdański 60 575
26 Towarzystwo Inwestycyjne Inwest Sp. z o.o. Starogard Gdański 58 291
27 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HADM Mieczysław Gramatowski Starogard Gdański 55 26806
28 Eurobud Chajewscy sp.j. Starogard Gdański 53 112726
29 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Leczenia Uzależnień Starogard Gdański 51 628
30 Biuro Rachunkowe Rk Sp. z o.o. Starogard Gdański 48 852
31 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Broker Sp. z o.o. Starogard Gdański 45 47863
32 Borma Sp. z o.o. Starogard Gdański 44 1414
33 Grab-Pol-Syrkowska & Syrkowski sp.j. Starogard Gdański 38 2608
34 Kolanko – Pri Sp. z o.o. Starogard Gdański 37 2715
35 Termal Sp. z o.o. Starogard Gdański 35 1661
36 Lux-Pak Sp. z o.o. Starogard Gdański 33 7587
37 Pestar Sp. z o.o. Starogard Gdański 32 6319
38 Asist Sp. z o.o. Starogard Gdański 31 75359
39 Polmed S.A. Starogard Gdański 29 67916
40 Polmed Development Sp. z o.o. Starogard Gdański 25 8775
41 Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. Starogard Gdański 24 2165146
42 Gillmet Sp. z o.o. Starogard Gdański 23 21227
43 Paktainer Sp. z o.o. Starogard Gdański 23 13242
44 Towarzystwo Inwestycyjne Inwest Sp. z o.o. – Spółka Komandytowa Starogard Gdański 16 3438
45 PM CAR Sp. z o.o. S.K. Starogard Gdański 15 795
46 EKOOPAŁ Ossowski, Stenka – S.J. Starogard Gdański 14 9993
47 MEDPHARMA Z. O. Z. S. A. Starogard Gdański 12 21810
48 GRASO Zenon Sobiecki Starogard Gdański 11 72646
49 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Wierzyca Sp. z o.o. Starogard Gdański 11 1151
50 Tk Medica Sp. z o.o. Starogard Gdański 11 5653


źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. Zł w 2017 roku
2. Zysk netto w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.
3. Kapitał własny w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marcu 2019 r.: C/Z: 14,8, a C/WK: 1,15.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2019 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2019 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2017 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2019 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2017 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2019 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2019.

Informacje o Magazynie Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Samorząd Przyjazny Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. Zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.