Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

Spośród 56 456 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2019 uzyskało 57 firm z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku netto i przychodów wyniosła więcej niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez czternaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2017 roku miały minimum 100 tys. Złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. Zł, a wartość ich kapitału własnego była wyższa niż 1 tys. Zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu oszacował w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm na koniec marca 2019 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2019 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2019 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa jest przedstawiona poniżej rankingu.

Prosimy nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
Lp. Nazwa firmy Siedziba Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2016 r. do 2017 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2019 r. w tys. Zł
1 Bamax Poland Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 25024 4615
2 New Tech Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 5666 13018
3 Energy-Tech Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 947 2926
4 Rutgers POLAND Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 786 39143
5 Fit Food Group S.A. Kędzierzyn-Koźle 764 5172
6 Grejspol – West Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 717 1800
7 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 625 2958
8 4Valve Systems Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 287 5056
9 M.T.M Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 259 3263
10 Stocznia Koźle Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 253 880
11 For.Car Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 205 190
12 Zakład Budowlano – Remontowy AS Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 196 4618
13 Euroceras Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 173 44200
14 Abakus Industrial Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 173 4935
15 Audyt Sf Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 171 56
16 Metalkor Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 163 4358
17 Kosla Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 128 1391
18 Lokalna Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 118 821
19 K+d Budownictwo Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 115 2468
20 Gazspaw Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 111 325
21 Schuler Poland Service Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 103 12155
22 Famet S.A. Kędzierzyn-Koźle 95 239273
23 Medicogen Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 94 1433
24 Tyczka Polska Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 91 16578
25 Mag Tec Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 87 4734
26 Db Cargo Spedkol Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 79 63309
27 Mkar Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 78 165
28 M&T Maszyny i Technologie Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 71 1220
29 Zamkon-Armaturen K.Zamczewski i S-Ka, sp.j. Kędzierzyn-Koźle 69 20978
30 Kabe S.A. Kędzierzyn-Koźle 66 1323
31 Auto Centrum Koźle Lellek Group Sp. z o.o. S.K. Kędzierzyn-Koźle 65 13859
32 Zakład Usług Ślusarsko-Mechanicznych Nbs K. Nowicki, M. Brzozowski sp.j. Kędzierzyn-Koźle 61 1716
33 Klinika Nova Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 61 4223
34 Zakłady Produkcyjno-Usługowe Domena Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 54 3389
35 Ceratizit K-K Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 52 41876
36 Hel- Med Profilaktyka Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 45 395
37 Adara Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 42 596
38 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Drewmax Tadeusz Sąsiadek i Wspólnicy sp.j. Kędzierzyn-Koźle 42 61678
39 Medyk – K Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 31 306
40 Regnum Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 28 2966
41 Pfleiderer Silekol Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 28 349873
42 Bws-Technika Budowlana Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 27 1051
43 GLOBAL COLORS POLSKA S.A. Kędzierzyn-Koźle 27 64164
44 Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia Kędzierzyn-Koźle 25 17981
45 Epj Proj – Tech Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 25 331
46 LVD-POLSKA Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 25 1116
47 Pro-Naft Paliwa Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 25 984
48 Serwis Blachownia Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 23 1228
49 Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne Autozak Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 22 24578
50 Imfitex Jerzy Jarawka sp.j. Kędzierzyn-Koźle 20 14368
51 R.E. Agricola Sp. z o.o. S.K. Kędzierzyn-Koźle 19 3592
52 DWX Sp. z o.o. S.K. Kędzierzyn-Koźle 18 3357
53 Biertank Romuald, Zofia Bierdzio sp.j. Kędzierzyn-Koźle 16 1335
54 Insurance Fire Sp. z o.o. S.K. Kędzierzyn-Koźle 13 2530
55 Szansa Sp. z o.o. PHU Kędzierzyn-Koźle 12 95
56 Firma Handlowo Usługowa Auto Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 11 1144
57 PCC SYNTEZA S.A. Kędzierzyn-Koźle 10 46489


źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. Zł w 2017 roku
2. Zysk netto w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.
3. Kapitał własny w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marcu 2019 r.: C/Z: 14,8, a C/WK: 1,15.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2019 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2019 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2017 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2019 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2017 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2019 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2019.

Informacje o Magazynie Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Samorząd Przyjazny Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. Zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.