Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Jaworznie

Spośród 56 456 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2019 uzyskały 54 firmy z siedzibą w Jaworznie, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku netto i przychodów wyniosła więcej niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez czternaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2017 roku miały minimum 100 tys. Złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. Zł, a wartość ich kapitału własnego była wyższa niż 1 tys. Zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu oszacował w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm na koniec marca 2019 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2019 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2019 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa jest przedstawiona poniżej rankingu.

Prosimy nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Jaworznie
Lp. Nazwa firmy Siedziba Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2016 r. do 2017 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2019 r. w tys. Zł
1 Nortech In Sp. z o.o. S.K. Jaworzno 3801 27667
2 Piterparts Sp. z o.o. Jaworzno 2363 2257
3 Bomar Service Sp. z o.o. Jaworzno 2002 3075
4 Wielka Żywiecka Sp. z o.o. Jaworzno 955 927
5 Elektromonter – Jaworzno Sp. z o.o. Jaworzno 799 41252
6 Europartner Sp. z o.o. Jaworzno 576 2270
7 GAMA Sp. z o.o. Jaworzno 491 14058
8 KM System Sp. z o.o. Jaworzno 332 1686
9 Grupa Cargo Sp. z o.o. S.K. Jaworzno 311 24812
10 Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych Limba Sp. z o.o. Jaworzno 301 2532
11 Przedsiębiorstwo Projektowania, Oprogramowania i Wdrażania Systemów Informatycznych Infopro Sp. z o.o. Jaworzno 297 251
12 Dgkm Invest Sp. z o.o. Jaworzno 239 6713
13 Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Raba II S.A. Jaworzno 188 985
14 Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Raba II Posadzki Przemysłowe Sp. z o.o. sp.k. Jaworzno 117 258
15 Sartech – M.Sarna i P.Jelonek sp.j. Jaworzno 103 17712
16 Przedsiębiorstwo Projektowo-Instalacyjne VRG Sp. z o.o. S.K. Jaworzno 97 7187
17 Firma Handlowa Towarzystwo Węglowe Sp. z o.o. Jaworzno 86 18175
18 Y&C Sp. z o.o. Jaworzno 84 265
19 Imeka Sp. z o.o. S.K. Jaworzno 75 17331
20 Garbarnia Szczakowa S.A. Jaworzno 55 87908
21 Westerberg Sp. z o.o. Jaworzno 53 39855
22 Renowo Sp. z o.o. Jaworzno 52 1080
23 Diamar Antosiak-Diakowscy sp.j. Jaworzno 50 591
24 Fenzi Polska Sp. z o.o. Jaworzno 49 47843
25 INOXA Sp. z o.o. Jaworzno 46 10111
26 Casp System Sp. z o.o. Jaworzno 45 20296
27 Związek Zawodowy Maszynistów Pkp w Jaworznie – Szczakowej Jaworzno 43 223
28 FIRMA HANDLOWA YARD S.C. Henryk Kurzeja, Zdzisław Kurzeja Jaworzno 41 13982
29 Ventix Sp. z o.o. Jaworzno 41 1847
30 JAGO – PRO Sp. z o.o. Jaworzno 39 76393
31 VG – Orth Polska Sp. z o.o. Jaworzno 38 68788
32 Knauf Jaworzno III Sp. z o.o. Jaworzno 37 80724
33 C.M.T. Sp. z o.o. Jaworzno 33 104
34 Eko-Jumir Sp. z o.o. Jaworzno 33 4946
35 Polremaco Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Polsko – Amerykańskie Jaworzno 32 11050
36 Detal 700 Sp. z o.o. S.K.A. Jaworzno 32 1057
37 Dlk Sp. z o.o. Jaworzno 31 3504
38 Przedsiębiorstwo Robót Torowych Sp. z o.o. sp.k. Jaworzno 27 4026
39 Nowrem Group Sp. z o.o. sp.k. Jaworzno 26 9036
40 Termo-Rex S.A. Jaworzno 26 19642
41 Turbo Tec Sp. z o.o. Jaworzno 25 12555
42 K&E Finanse Sp. z o.o. Jaworzno 22 701
43 Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław,Lepiarz Alicja- sp.j. Jaworzno 20 17431
44 Landl Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Jaworzno 19 18385
45 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Autostrad Jard Sp. z o.o. Jaworzno 18 180
46 RISER Sp. z o.o. Jaworzno 18 6512
47 Trzy Bramy Sp. z o.o. Jaworzno 18 151
48 Gnom S.J. Jaworzno 17 3065
49 Dom-Serwis Sp. z o.o. Jaworzno 17 2262
50 Icb Pharma Tomasz Świętosławski,Paweł Świętosławski sp.j. Jaworzno 14 42110
51 Lumel – Śląsk Sp. z o.o. Jaworzno 12 2362
52 Agropak sp.j. Brzeziński i Wspólnicy Jaworzno 11 87398
53 Health Care Sp. z o.o. Jaworzno 11 582
54 Dom-Styr Z.Igies i Wspólnicy sp.j. Jaworzno 10 23619


źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. Zł w 2017 roku
2. Zysk netto w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.
3. Kapitał własny w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marcu 2019 r.: C/Z: 14,8, a C/WK: 1,15.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2019 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2019 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2017 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2019 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2017 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2019 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2019.

Informacje o Magazynie Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Samorząd Przyjazny Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. Zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.