Gepardy Biznesu

Gepardy Biznesu 2014 wśród spółdzielni budowlanych

Spośród 11 spółdzielni budowlanych, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2014 uzyskało 8 spółdzielni, bo ich wartość rynkowa w latach 2012-2014 wzrosła o minimum 10 proc. Na podium znalazły się: Spółdzielnia Rzemieślnicza w Ząbkowicach Śląskich,  Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Chełm i Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna AGROMEL.

Instytutu Nowoczesnego Biznesu prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez dziesięć lat przeanalizował wyniki finansowe 3 milionów przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking dynamicznych firm, których wartość rynkową w okresie marzec 2012 – marzec 2014 na zlecenie Instytut u Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa InfoCredit.

Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te firmy, które w latach 2011 -2013 miały każdego roku przynajmniej pół milion złotych przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Znalazła 11 spółdzielni budowlanych (PKD od od 4120Z do 4299Z), które spełniły te kryteria, i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2012 roku i koniec marca 2014 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podaje obecnie wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu wykorzystuje do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursu Gepardy Biznesu i Konkursu Potęgi Biznesu.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

C/Z (Cena/Zysk) w marcu 2012 r.: 9,23
C/WK (Cena/Wartość księgowa) w marcu 2012 r.: 1,22

C/Z (Cena/Zysk) w marcu 2014 r.: 17,7
C/WK (Cena/Wartość księgowa) w marcu 2014 r.: 1,38.

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

 

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Spośród 11 spółdzielni budowlanych, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2014 uzyskało 8 spółdzielni, bo ich wartość rynkowa w latach 2012-2014 wzrosła o minimum 10 proc.

Na podium znalazły się: Spółdzielnia Rzemieślnicza w Ząbkowicach Śląskich,  Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Chełm i Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna AGROMEL.

 

Gepardy Biznesu 2014 wśród spółdzielni budowlanych według wzrostu wartości rynkowej
Lp. Nazwa spółdzielni Siedziba Wartość rynkowa w marcu 2012 w tys. zł Wartość rynkowa w marcu 2014 w tys. zł Dynamika wartości rynkowej w okresie marzec 2012-marzec 2014 w proc.
1 Spółdzielnia Rzemieślnicza w Ząbkowicach Śląskich Ząbkowice Śląskie 631 1450 130
2 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Chełm Stryszów 2368 4454 88
3 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna AGROMEL Pruszcz Gdański 1002 1681 68
4 Spółdzielnia Pracy Robót Komunikacyjnych Spolbud Wrocław 7124 11155 57
5 Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa Dzierżoniów 317 493 55
6 Spółdzielnia Produkcji Rolnej Osnowo Chełmno 12193 18034 48
7 Spółdzielnia Pracy Agrobud We Wrocławiu Wrocław 5126 7275 42
8 Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa SRW Środa Śląska 619 812 31
Pozostałe spółdzielnie budowlane
9 Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa Kłodzko 597 530 -11
10 Spółdzielcze Przeds. Budownictwa Prestal Kraków 1138 867 -24
11 Spółdzielnia Pracy Konserwacji Urządzeń Przemysłowych Oborniki 1801 949 -47

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2011, 2012 i 2013,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys PLN we wszystkich latach 2011, 2012 i 2013,
3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach 2011, 2012 i 2013,
4. Dodatni zysk netto we wszystkich latach 2011, 2012 i 2013,
5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.