Gepardy Biznesu

Gepardy Biznesu 2014 wśród spółdzielni lekarskich

Spośród 8 spółdzielni lekarskich, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2014 uzyskało 7 spółdzielni, bo ich wartość rynkowa w latach 2012-2014 wzrosła o minimum 10 proc. Na podium znalazły się: Lekarska Spółdzielnia Pracy w Gdynii,  Stomatologia Lekarska Spółdzielnia w Gdynia i  Lekarska Spółdzielnia Pracy Medica w Warszawie.

Instytutu Nowoczesnego Biznesu prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez dziesięć lat przeanalizował wyniki finansowe 3 milionów przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking dynamicznych firm, których wartość rynkową w okresie marzec 2012 – marzec 2014 na zlecenie Instytut u Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa InfoCredit.

Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te firmy, które w latach 2011 -2013 miały każdego roku przynajmniej pół milion złotych przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Znalazła 8 spółdzielni lekarskich, które spełniły te kryteria, i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2012 roku i koniec marca 2014 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podaje obecnie wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu wykorzystuje do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursu Gepardy Biznesu i Konkursu Potęgi Biznesu.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

C/Z (Cena/Zysk) w marcu 2012 r.: 9,23
C/WK (Cena/Wartość księgowa) w marcu 2012 r.: 1,22

C/Z (Cena/Zysk) w marcu 2014 r.: 17,7
C/WK (Cena/Wartość księgowa) w marcu 2014 r.: 1,38.

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

 

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Spośród 8 spółdzielni lekarskich, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2014 uzyskało 7 spółdzielni, bo ich wartość rynkowa w latach 2012-2014 wzrosła o minimum 10 proc.

Na podium znalazły się: Lekarska Spółdzielnia Pracy w Gdynii,  Stomatologia Lekarska Spółdzielnia w Gdynia i  Lekarska Spółdzielnia Pracy Medica w Warszawie.

Gepardy Biznesu 2014 wśród spółdzielni lekarskich według wzrostu wartości rynkowej
Lp. Nazwa spółdzielni Siedziba Wartość rynkowa w marcu 2012 w tys. zł Wartość rynkowa w marcu 2014 w tys. zł Dynamika wartości rynkowej w okresie marzec 2012-marzec 2014 w proc.
1 Lekarska Spółdzielnia Pracy Gdynia 1928 3176 65
2 Stomatologia Lekarska Spółdzielnia Gdynia 746 1091 46
3 Lekarska Spółdzielnia Pracy Medica w Warszawie Warszawa 366 506 38
4 Eskulap Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy Białystok 2123 2821 33
5 Vita Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów I Stomatologów z siedzibą w Legnicy Legnica 537 691 29
6 Spółdzielnia Sanatoryjno-Wypoczynkowa Lech Sanatorium Uzdrowiskowe w Kołobrzegu Kołobrzeg 4768 5969 25
7 Spółdzielcze Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne Resurs Wrocław 7630 8874 16
Pozostałe spółdzielnie lekarskie
8 Lekarsko – Dentystyczna Spółdzielnia Pracy Salus Włocławek 48 36 -26

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2011, 2012 i 2013,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys PLN we wszystkich latach 2011, 2012 i 2013,
3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach 2011, 2012 i 2013,
4. Dodatni zysk netto we wszystkich latach 2011, 2012 i 2013,
5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.