Gepardy Biznesu

Gepardy Biznesu 2013 branży produkcja klejów według wzrostu wartości rynkowej

Spośród 12 przedsiębiorstw branży produkcja  kleju, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2013 uzyskało 9 firm, bo ich wartość rynkowa w latach 2012-2013 wzrosła o więcej niż 10 proc. Na podium znalazły się: Klejstol Dariusz Chojnacki sp. j.,  KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. i  Sealock Sp. z o.o.

Instytutu Nowoczesnego Biznesu prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez dziewięć lat przeanalizował wyniki finansowe 3 milionów przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking dynamicznych firm, których wartość rynkową w okresie marzec 2012 – marzec 2013 na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa InfoCredit.

Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te firmy, które w latach 2011 -2012 miały każdego roku przynajmniej pół milion złotych przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Znalazła 12 takich przedsiębiorstw w branży produkcja kleju (PKD_2007 o numerze 2052Z) i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2012 i 2013 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

GPW podaje wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu wykorzystuje obecnie do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursu Gepardy Biznesu i Konkursu Potęgi Biznesu.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

C/Z w marcu 2012 r.: 9,23
C/WK w marcu 2012 r.: 1,22

C/Z w marcu 2013 r.: 15,38
C/WK w marcu 2013 r.: 1,25.

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

 

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Spośród 12 przedsiębiorstw branży produkcja  kleju, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2013 uzyskało 9 firm, bo ich wartość rynkowa w latach 2012-2013 wzrosła o więcej niż 10 proc.

Na podium znalazły się: Klejstol Dariusz Chojnacki sp. j.,  KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. i  Sealock Sp. z o.o.

Gepardy Biznesu 2013 branży produkcja klejów według wzrostu wartości rynkowej
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa w marcu 2012 w tys. zł Wartość rynkowa w marcu 2013 w tys. zł Dynamika wartości rynkowej w okresie marzec 2012-marzec 2013 w proc.
1 Klejstol Dariusz Chojnacki sp. j. Kalisz 657 1497 128
2 KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. Poznań 36342 82465 127
3 Sealock Sp. z o.o. Warszawa 947 2093 121
4 Minova Ksante Sp. z o.o. Polkowice 13061 24542 88
5 MAPEI POLSKA Sp. z o.o. Gliwice 366078 687288 88
6 GREINPLAST Sp. z o.o. Krasne 72294 85721 19
7 LIBRA Sp. z o.o. Dzierżoniów 47813 56430 18
8 MJG Sp. z o.o. Śrem 4410 5184 18
9 KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o. Rzgów 36962 40832 10
Pozostałe firmy branży produkcja produkcja klejów
10 MINOVA – EKOCHEM S.A. Siemianowice Śląskie 178917 159147 -11
11 Sopro Polska Sp. z o.o. Warszawa 44831 26066 -42
12 BOCHEM Sp. z o.o. Zakłady Chemiczne Pionki 16318 8619 -47

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:
1. Dane finansowe we wszystkich latach 2011-2012,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys PLN we wszystkich latach 2011-2012,
3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach 2011-2012,
4. Dodatni zysk netto w 2011-2012,
5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.