Gepardy Biznesu

Business Gepard dla krajów niemieckojęzycznych

16 lutego 2016 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zdecydował, że wyjdzie z projektem Gepardy Biznesu za granicę najpierw do krajów niemieckojęzycznych z nazwą i logo Business Gepard.

Instytutu Europejskiego Biznesu wybrał kraje niemieckojęzyczne, dlatego że Niemcy są najważniejszym partnerem gospodarczym polskich firm.

Nazwa Business Gepard powstała przez analogię do stosowanego w języku niemiecki sformułowania Business Class. Słowo „gepard” w języku niemieckim  oznacza to samo, co w języku polskim – najszybsze zwierzę lądowe na krótkim dystansie.

Za granicą w analizach Instytutu Europejskiego Biznesu będą brane pod uwagę tylko małe i średnie  firmy 0 przychodach w przedziale od 100 tys. euro do 50 mln euro,  zysku netto powyżej 10 tys. euro i dodatnim kapitale własnym.