Brylanty Polskiej Gospodarki 2019 z siedzibą w Nowym Sączu

Spośród 56 456 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w maju 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2019 uzyskały 62 firmy z siedzibą w Nowym Sączu, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 10 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez dwanaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw.
W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.
Instytutu Europejskiego Biznesu oszacował w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm na koniec marca 2019 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Uproszczona metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.
Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce ? Brylantów Polskiej Gospodarki 2019.
Firmy wymienione w poniższym  rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2019 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2019 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa jest przedstawiona poniżej rankingu.

Prosimy nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki 2019, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki

Brylanty Polskiej Gospodarki 2019 z siedzibą w Nowym Sączu
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa firmy w marcu 2019 r. w mln zł
1 NEWAG S.A. Nowy Sącz 322
2 Newag Lease Sp. z o.o. S.K.A. Nowy Sącz 241
3 Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. Nowy Sącz 153
4 Konspol Holding Sp. z o.o. Nowy Sącz 148
5 SGL Graphite Solutions Polska Sp. z o.o. Nowy Sącz 131
6 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Centrum Sp. z o.o. Nowy Sącz 115
7 F.H.U. ORION Kolej Krzysztof Warchoł Nowy Sącz 91
8 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 90
9 GRIMBUD Sp. z o.o. Zakład Budowlano Montażowy Nowy Sącz 87
10 Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Sącz 86
11 Dako Sp. z o.o. Nowy Sącz 84
12 NORLYS Sp. z o.o. Nowy Sącz 66
13 Lamintex Sp. z o.o. Nowy Sącz 64
14 ZET TRANSPORT Sp. z o.o. Nowy Sącz 61
15 FLEXERGIS Sp. z o.o. Nowy Sącz 54
16 Ryszard Mężyk – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Nowy Sącz 50
17 Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu Nowy Sącz 49
18 Erbet Sp. z o.o. Nowy Sącz 47
19 F. H. ALU MET CEMPA DARIUSZ Nowy Sącz 46
20 Arcor Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o. S.K.A. Nowy Sącz 45
21 Agrofood Poland Chmielnicki, Ferenc sp.j. Nowy Sącz 41
22 MTM Hospital Group Sp. z o.o. Nowy Sącz 40
23 Gortex Adam Górski sp.j. Nowy Sącz 37
24 Grzegorz Kierzkowski i Piotr Stanuch sp.j. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Wytwórcze Multimat Nowy Sącz 37
25 Wikar. K.Żytkowicz.W.Żytkowicz. sp.j. Nowy Sącz 37
26 Morapel Sp. z o.o. S.K. Nowy Sącz 35
27 CH Gołąbkowice Sp. z o.o. – Spółka Komandytowa Nowy Sącz 35
28 Technobud Nowy Sącz Sp. z o.o. Sp.k. Nowy Sącz 34
29 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Nowy Sącz 33
30 Wadoma Sp. z o.o. S.K. Nowy Sącz 33
31 Międzynarodowy Transport Drogowy i Spedycja Olma Elżbieta Mastalerz Marek Mastalerz sp.j. Nowy Sącz 32
32 Bogdański sp.j. Jan i Czesław Bogdańscy Nowy Sącz 31
33 Prospona Sp. z o.o. Nowy Sącz 31
34 Przedsiębiorstwo Handlowe Galicja Mtm Ścianek sp.j. Nowy Sącz 27
35 Ibcs Poland Sp. z o.o. Nowy Sącz 22
36 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kier Tadeusz Żelazko Sp. J. Nowy Sącz 21
37 Konsbud 2 Sp. z o.o. Sp.K. Nowy Sącz 20
38 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ekopol Marzanna Kowalska, Marek Kowalski sp.j. Nowy Sącz 19
39 Ersbet Sp. z o.o. Nowy Sącz 18
40 ALFA Sp.J. Antoni Janik, Jan Janik, Józef Janik Nowy Sącz 18
41 Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Sp. z o.o. Nowy Sącz 18
42 Zbd Sp. z o.o. sp.k. Nowy Sącz 18
43 BHB BERTSCH HOLZBAU Sp. z o.o. Nowy Sącz 17
44 P.U.H. Nel – Tech J. Dutka, J. Baran, M. Piętka – sp.j. Nowy Sącz 17
45 Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Nowy Sącz 17
46 MAG – FERUM S.J. Nowy Sącz 16
47 Honer Górka Leszek, Górka Sławomir sp.j. Nowy Sącz 15
48 Fakro Gp Sp. z o.o. Nowy Sącz 15
49 Kompostech Sp. z o.o. Nowy Sącz 15
50 Centrum Medyczne Batorego Sp. z o.o. Nowy Sącz 15
51 Q-Graf Sp. z o.o. Nowy Sącz 14
52 Sts-Berg Sp. z o.o. Nowy Sącz 14
53 Przedsiębiorstwo Handlowe Feniks T.K.Śliwa,J.Z.Kos-sp.j. Nowy Sącz 14
54 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Nowy Sącz 14
55 Polska Grupa Rybna Sp. z o.o. S.K. Nowy Sącz 12
56 Schroniska i Hotele Pttk Karpaty Sp. z o.o. Nowy Sącz 12
57 Spółdzielnia Mieszkaniowa Siła w Nowym Sączu Nowy Sącz 12
58 Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego Nowy Sącz 11
59 Spółdzielnia Mieszkaniowa BESKID Nowy Sącz 11
60 Tradycja Fabryka Okien Sp. z o.o. S.K. Nowy Sącz 11
61 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Budmex Sp. z o.o. Nowy Sącz 10
62 Zet Logistic Sp. z o.o. Nowy Sącz 10

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2016-2017,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. Zł w 2017 roku,

3. Zysk netto w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.

4. Kapitał własny w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.
Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowane jest w porównaniu do spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu  marcu 2019 r.: C/Z:  14,8, a  C/WK: 1,15.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2019 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2019 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2017 r.  I wskaźnika C/Z w końcu marca 2019 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2017 r.  I wskaźnika C/Wk w końcu marca 2019 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w końcu marca 2019 roku.

Informacje o Magazynie Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza.  Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Brylanty Polskiej Przedsiębiorczości, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. Zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.