Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Chorzowie

Spośród 56 456 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2019 uzyskało 90 firm z siedzibą w Chorzowie, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku netto i przychodów wyniosła więcej niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez czternaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2017 roku miały minimum 100 tys. Złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. Zł, a wartość ich kapitału własnego była wyższa niż 1 tys. Zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu oszacował w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm na koniec marca 2019 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2019 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2019 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa jest przedstawiona poniżej rankingu.

Prosimy nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Gepardy Biznesu 2019 z siedzibą w Chorzowie
Lp. Nazwa firmy Siedziba Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2016 r. do 2017 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2019 r. w tys. Zł
1 Best Immo Sp. z o.o. Chorzów 21425 192467
2 Catering24.Pl Sp. z o.o. S.K. Chorzów 2943 3989
3 Exeles Sp. z o.o. Chorzów 1102 4076
4 Biolit Europe Sp. z o.o. Chorzów 1000 475
5 Globetek Sp. z o.o. Chorzów 911 3465
6 TMS Poland Sp. z o.o. Chorzów 872 766
7 Moto Flota Sp. z o.o. Chorzów 840 3481
8 Napros Sp. z o.o. Chorzów 582 225
9 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kord Sp. z o.o. Chorzów 481 3479
10 Domator Pwn Sp. z o.o. Chorzów 467 1563
11 Plastpro Sp. z o.o. Chorzów 462 4637
12 Airclean Sp. z o.o. S.K. Chorzów 346 3111
13 PHU Marex Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Chorzów 204 7080
14 Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe Kontakt Sp. z o.o. Chorzów 196 1215
15 IREX – GAZ Sp. z o.o. Chorzów 193 7507
16 Kancelaria Podatkowo-Prawna Freland Sp. z o.o. Chorzów 187 241
17 Godlewski i Osiak S.K. Chorzów 158 37
18 Mekstal Sp. z o.o. Chorzów 149 6414
19 PB Jaekel-Bud-Tech Sp. z o.o. sp.k. Chorzów 149 28606
20 Dywidag Systems International Sp. z o.o. Chorzów 145 17123
21 Prologic Sp. z o.o. Chorzów 145 3077
22 Moris Sp. z o.o. Chorzów 139 309677
23 Grupa Taurus Sp. z o.o. S.K. Chorzów 137 7001
24 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich Chorzów 128 38820
25 Fosa Ochrona Sp. z o.o. Chorzów 128 702
26 Poolsystem Sp. z o.o. S.K. Chorzów 122 2696
27 Gana Food International Sp. z o.o. Chorzów 122 2247
28 Nasze Centrum Belg Sp. z o.o. Chorzów 117 18130
29 Jkg Finanse Sp. z o.o. Chorzów 112 4792
30 Possible Worldwide Poland Sp. z o.o. Chorzów 108 18398
31 Protechnologia Sp. z o.o. Chorzów 108 901
32 Super Auto sp.j. B. Chojnacki, K. Makula Chorzów 108 9315
33 Boschert Polska Sp. z o.o. Chorzów 103 1017
34 Szpital Specjalistyczny w Chorzowie Chorzów 98 14653
35 Primex Sp. z o.o. Chorzów 92 2675
36 Agencja Reklamowa Interdont Sp. z o.o. Chorzów 92 1672
37 Tramwaje Śląskie S.A. Chorzów 90 125230
38 Kozbud Group Sp. z o.o. Chorzów 87 4759
39 Jp Instalacje Irena Patryn Jarosław Patryn sp.j. Chorzów 87 6328
40 IZOBLOK S.A. Chorzów 78 170336
41 Kms Progres Sp. z o.o. Chorzów 76 1493
42 Industry Power Solutions Sp. z o.o. Chorzów 73 2938
43 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Rotamex Sp. z o.o. Chorzów 64 505
44 Proerg Sp. z o.o. S.K. Chorzów 62 2679
45 Kancelaria Brokerska Task Sp. z o.o. Chorzów 56 826
46 ALSTOM KONSTAL S.A. Chorzów 51 720523
47 Awa Sp. z o.o. Chorzów 50 2904
48 Plaston – P Sp. z o.o. Chorzów 50 15297
49 Audit Consulting Municipal Sp. z o.o. Chorzów 48 274
50 Paneltech Sp. z o.o. Chorzów 47 208309
51 Ideus Sp. z o.o. Chorzów 47 36923
52 Weindich sp.j. Chorzów 46 36397
53 Firma Aureus Sp. z o.o. Chorzów 45 121
54 Rex – Pol Sp. z o.o. Chorzów 44 33565
55 Inter-Kas Sp. z o.o. Chorzów 43 1918
56 G-L Projekt Sp. z o.o. sp.k. Chorzów 40 1536
57 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Hydrobud Sp. z o.o. Chorzów 37 5584
58 Novia Sp. z o.o. Chorzów 35 1288
59 Eltrans S.J. Chorzów 35 4129
60 Syntezis Sp. z o.o. Chorzów 35 10401
61 Przedsiębiorstwo Wdrażania Innowacji INWET S.A. Chorzów 31 4002
62 Gemo – Silesia Sp. z o.o. Chorzów 27 52641
63 Sundoor Sp. z o.o. S.K. Chorzów 27 24452
64 Heavy Industry Maintenance Sp. z o.o. S.K. Chorzów 27 8787
65 Bilpol- Kużaj S. K. Chorzów 26 4953
66 Mann Sp. z o.o. Chorzów 26 1401
67 Webolit Nieruchomości Sp. z o.o. S.K. Chorzów 25 21324
68 Grupa Amb Sp. z o.o. Chorzów 25 7909
69 Stokson sp.j. Henryk Stokłosa i Wspólnicy Chorzów 24 219363
70 Gemed Elias sp.j. Chorzów 22 17792
71 Krymar K.Kalemba,M.Śliwa sp.j. Chorzów 21 2713
72 Wapps Sp. z o.o. S.K. Chorzów 21 40027
73 Specol Sp. z o.o. Chorzów 21 8757
74 CEZ Produkty Energetyczne Polska Sp. z o.o. Chorzów 21 32404
75 Chorzowsko – Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Chorzów 20 140752
76 La Fontaine Bleue Sp. z o.o. Chorzów 19 394
77 ARCHIDOC S.A. Chorzów 19 37966
78 Adg Sp. z o.o. Chorzów 19 716
79 Camel Sped Sp. z o.o. Chorzów 17 5162
80 Spółdzielnia Mieszkaniowa Komunalnik Chorzów 16 9876
81 A-Zet Centrum Pompowe Sp. z o.o. sp.k. Chorzów 13 7887
82 Agencja Turystyczna Wonderlands Sp. z o.o. Chorzów 13 641
83 Serwis System Eugeniusz Słowik Sp.K. Chorzów 13 7809
84 Scaserv Sp. z o.o. Chorzów 13 3443
85 Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. Chorzów 13 55911
86 Bs Sojka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. Chorzów 13 15585
87 Laboratoria Badań Batory Sp. z o.o. Chorzów 12 10842
88 Badan Extruder Sp. z o.o. Chorzów 12 1269
89 Ura Sp. z o.o. Chorzów 10 1121
90 EFEKT Sp. z o.o. Chorzów 10 736


źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. Zł w 2017 roku
2. Zysk netto w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.
3. Kapitał własny w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marcu 2019 r.: C/Z: 14,8, a C/WK: 1,15.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2019 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2019 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2017 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2019 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2017 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2019 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2019.

Informacje o Magazynie Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Samorząd Przyjazny Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. Zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.