Brylanty Polskiej Gospodarki 2019 z siedzibą w Płocku

Spośród 56 456 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w maju 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2019 uzyskały 74 firmy z siedzibą w Płocku, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 10 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez dwanaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw.
W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.
Instytutu Europejskiego Biznesu oszacował w bardzo uproszczony sposób wartość rynkową firm na koniec marca 2019 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Uproszczona metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.
Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce ? Brylantów Polskiej Gospodarki 2019.
Firmy wymienione w poniższym  rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2019 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2019 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Oferta handlowa jest przedstawiona poniżej rankingu.

Prosimy nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki 2019, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki

Brylanty Polskiej Gospodarki 2019 z siedzibą w Płocku
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa firmy w marcu 2019 r. w mln zł
1 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. Płock 64513
2 Pern S.A. Płock 4900
3 Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Płock 4480
4 CNH Industrial Polska Sp. z o.o. Płock 1258
5 Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. Płock 778
6 ORLEN ASFALT Sp. z o.o. Płock 365
7 BUDMAT Bogdan Więcek Płock 316
8 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Salus Sp. z o.o. S.K. Płock 298
9 Orlen Koltrans S.A. Płock 165
10 OTP S.A. Płock 132
11 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. Płock 129
12 Dr. Oetker Dekor Sp. z o.o. Płock 119
13 Orlen Serwis S.A. Płock 114
14 Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Płock 108
15 Levi Strauss Poland Sp. z o.o Płock 105
16 Solumus S.A. S.K.A. Płock 89
17 Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa Płock 79
18 FLEXPOL Sp. z o.o. Płock 74
19 SABA Sp. z o.o. Płock 73
20 Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Płock 66
21 Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa CHEMIK Płock 65
22 Izotechnik Sp. z o.o. Płock 65
23 Orlen Eko Sp. z o.o. Płock 64
24 Wiwax Sp. z o.o. Płock 62
25 PETROTEL Sp. z o.o. Płock 51
26 P – Serwis sp. z o.o. Płock 51
27 Technik Polska Sp. z o.o. Płock 50
28 BUDMAT AUTO Sp. z o.o. Płock 50
29 Orlen Laboratorium S.A. Płock 46
30 Gram Sadeccy sp.j. Płock 43
31 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe GRET-POL Greta Katarzyna Gąsiorowska Płock 42
32 Elkop SE Płock 42
33 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Solvent Export- Import M. M. Cichońscy sp.j. Płock 41
34 Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płocku Płock 41
35 Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. Płock 37
36 Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej T B S Sp. z o.o. Płock 35
37 Tagrel Sp. z o.o. S.K. Płock 33
38 Neo-Tec Sp. z o.o. Płock 32
39 Autocentrum Waldemar Nowak, Mirosław Sikorski sp.j. Płock 32
40 Orlen Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. Płock 31
41 Wytwórnia Sterylgaz Sp. z o.o. Płock 31
42 Termoizolacja i Antykorozja TERBUD Bogdan Jonkwisz Płock 30
43 Bcs Balcerzak, Holisz, Jaworski sp.j. Płock 28
44 Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe Omega Tomasz Laszuk i Wspólnicy, sp.j. Płock 28
45 Repro Sp. z o.o. Płock 28
46 ORLEN OCHRONA Sp. z o.o. Płock 26
47 Zerke Sp. z o.o. S.K. Płock 26
48 Apteka Prywatna AVENA Marzena Malinowska Płock 25
49 Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. Płock 25
50 PIK Sp. z o.o. S.K. Płock 25
51 Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani w Płocku Płock 22
52 Auto Forum Sp. z o.o. Płock 21
53 Bildau & Bussmann Polska Sp. z o.o. Płock 21
54 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Płock 20
55 NOVA-GIPS S.A. Płock 20
56 Softhard S.A. Płock 20
57 Spec-Rem S.A. Płock 20
58 PPHU Rolpot sp.j. Królewski i Panek Płock 19
59 FOL – DRUK FLEXO Sp. z o.o. Płock 16
60 Procane Polska P.cieślik M.laskowski sp.j. Płock 16
61 Gaztech Sp. z o.o. S.K. Płock 16
62 Agencja Handlowa Łożyska Toczne J.T.Mireccy sp.j. Płock 16
63 Galwa-Kor Sp. z o.o. Płock 15
64 Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Zgoda w Płocku Płock 13
65 Auto Forum 2 Sp. z o.o. Płock 13
66 Amatech – Amabud Elektrotechnika Sp. z o.o. Płock 13
67 Rinkon Sp. z o.o. Płock 12
68 Taurus Sp. z o.o. Płock 12
69 Energorem Płock Sp. z o.o. Płock 11
70 Partner Premium Salata sp.j. Płock 11
71 Zakład Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych Zis-1 sp.j. Tadeusz Kłudczyński, Roman Chrobociński Płock 10
72 Pt-Płock Sp. z o.o. Płock 10
73 Piecobud Sp. z o.o. S.K. Płock 10
74 Orlen Administracja Sp. z o.o. Płock 10

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2016-2017,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. Zł w 2017 roku,

3. Zysk netto w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.

4. Kapitał własny w latach 2016 i 2017 wyższy niż 1 tys. Zł.
Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowane jest w porównaniu do spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu  marcu 2019 r.: C/Z:  14,8, a  C/WK: 1,15.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2019 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2019 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2017 r.  I wskaźnika C/Z w końcu marca 2019 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2017 r.  I wskaźnika C/Wk w końcu marca 2019 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w końcu marca 2019 roku.

Informacje o Magazynie Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców ?Europejska Firma? i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza.  Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk ? Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Brylanty Polskiej Przedsiębiorczości, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. Zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.