Gepardy BiznesuInstytutPolskie BrylantyPrzyjazne Miasto

Nowe Skalmierzyce to Miasto Przyjazne Firmom 2018

Nowe Skalmierzyce zostały wyróżnione w dwunastej edycji konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018, bo wartość rynkowa firm, które mają w niej siedzibę, w marcu 2017 r. wyniosła 241,3 tys. zł na mieszkańca.

Konkursu Miasto Przyjazne Firmom od 2007 r. prowadzi Instytutu Europejskiego Biznesu. Od 2017 r. jego partnerem jest Kongregacja Przemysłowo-Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza.

Na potrzeby XII edycji konkursu w 2019 r. IEB przeanalizował dane finansowe 50 593 firm w 5416 miejscowościach. Oszacował wartość rynkową tych firm na 2,5 biliona złotych.

W XII edycji konkursu jego kryterium jest wartość rynkowa firm z siedzibą w danym mieście w marcu 2017 r. na tysiąc mieszkańców tego miasta.

Do szczegółowej analizy IEB wybrał miasta i wsie, w których w jego bazie  jest minimum 10 firm. Znalazł 435 takich miast i 80 wsi. Policzył wartość rynkową firm w tych miastach i wsiach uproszczoną metodą.

W miastach policzył też wartość tych firm na tysiąc mieszkańców, korzystając z danych Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie mieszkańców.

IEB wyznaczył kryterium wyróżnienia w XII edycji Konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018 na poziomie wartość przedsiębiorstw na mieszkańca wyższa niż 10 tysięcy złotych

Znalazł 398 miast, w których wartość firm na mieszkańca jest większa niż 10 tysięcy złotych. Tym miastom bezpłatnie przyznał tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018.

O sukcesie w tym konkursie decydowała duża liczba wiele wartych przedsiębiorstw – Brylantów Polskiej Gospodarki 2018 (o wartości rynkowej większej niż 10 mln zł), które mają siedzibę w danym mieście, a niekiedy jeden Brylant Polskiej Gospodarki 2018 wyceniany na kilkanaście czy kilkadziesiąt miliardów złotych.

Nowe Skalmierzyce w dwunastej edycji konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018 zajęły 18. miejsce.  Instytut Europejskiego Biznesu przeanalizował w niej wyniki finansowe 22 firm. Ich wartość rynkową policzył w uproszczony sposób na 1 158 mln zł.  W mieście w 2018 r. było 4 798 mieszkańców. Na jednego wyszło więc 241,3 tys. zł wartości firm, co dało Nowym Skalmierzycom tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018.  Poniżej publikujemy listę  firm ocenionych i wycenionych w tym mieście przez Instytut Europejskiego Biznesu.

Firmy z siedzibą w Nowych Skalmierzycach ocenione i wycenione przez Instytut Europejskiego Biznesu
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r.  w tys. zł Tytuł przyznany firmie przez Instytut Europejskiego Biznesu
1 Com40 Sp. z o.o. S.K. -91,5 411411 Brylant Polskiej Gospodarki
2 Awex Sp. z o.o. PPUH 23,3 116185 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
3 Skaltex – Kaczmarek, Błaszczyk S.J. -13,5 104288 Brylant Polskiej Gospodarki
4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Orłowski sp.j. Orłowski i Wspólnicy 1121,5 100238 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
5 Vossloh Skamo Sp. z o.o. -48,9 80342 Brylant Polskiej Gospodarki
6 Halfen Produkcja Sp. z o.o. 33,0 67145 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
7 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Admat Kajetan Przybyła 24,9 63668 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
8 Winner Spedition Polska Sp. z o.o. 14,1 63210 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
9 Family – Farm Sp. z o.o. Grupa Producentów Owoców i Warzyw -50,7 50093 Brylant Polskiej Gospodarki
10 Pupil Foods Sp. z o.o. 39,3 33945 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
11 GS OMB Sp. z o.o. sp.k. 280,1 20995 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
12 HOLPOL Sp. z o.o. -4,3 9804
13 CONSUMA Sp. z o.o. 85,5 8479 Gepard Biznesu
14 PET FARM Sp. z o.o. -43,1 7026
15 GS1 Sp. z o.o. 53,0 4274 Gepard Biznesu
16 Agro – Admat Sp. z o.o. 38,9 3942 Gepard Biznesu
17 Zamrażalnia Owoców i Warzyw Wiktor Tyc Sp. z o.o. 185,3 2803 Gepard Biznesu
18 Petro-Tank sp. j. Czajczyńscy -51,9 2734
19 Grupa Producentów Zbóż Rodzinny Spichlerz Sp. z o.o. 2974,4 2221 Gepard Biznesu
20 GS Sp. z o.o. 27,4 2064 Gepard Biznesu
21 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa Błonie -33,3 1435
22 Eutro Sp. z o.o. 38,3 1270 Gepard Biznesu

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.
Od 2006 r. IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.
Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.
Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.
Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.
Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.
Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.
Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2019 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który IEB organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastu, w którym znajdzie firmy warte więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.
Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.
Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.