Gepardy BiznesuInstytutPolskie BrylantyPrzyjazne Miasto

Czeladź to Miasto Przyjazne Firmom 2018

Czeladź została wyróżniona w dwunastej edycji konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018, bo wartość rynkowa firm, które mają w niej siedzibę, w marcu 2017 r. wyniosła 12,8 tys. zł na mieszkańca.

Konkursu Miasto Przyjazne Firmom od 2007 r. prowadzi Instytutu Europejskiego Biznesu. Od 2017 r. jego partnerem jest Kongregacja Przemysłowo-Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza.

Na potrzeby XII edycji konkursu w 2019 r. IEB przeanalizował dane finansowe 50 593 firm w 5416 miejscowościach. Oszacował wartość rynkową tych firm na 2,5 biliona złotych.

W XII edycji konkursu jego kryterium jest wartość rynkowa firm z siedzibą w danym mieście w marcu 2017 r. na tysiąc mieszkańców tego miasta.

Do szczegółowej analizy IEB wybrał miasta i wsie, w których w jego bazie  jest minimum 10 firm. Znalazł 435 takich miast i 80 wsi. Policzył wartość rynkową firm w tych miastach i wsiach uproszczoną metodą.

W miastach policzył też wartość tych firm na tysiąc mieszkańców, korzystając z danych Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie mieszkańców.

IEB wyznaczył kryterium wyróżnienia w XII edycji Konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018 na poziomie wartość przedsiębiorstw na mieszkańca wyższa niż 10 tysięcy złotych

Znalazł 398 miast, w których wartość firm na mieszkańca jest większa niż 10 tysięcy złotych. Tym miastom bezpłatnie przyznał tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018.

O sukcesie w tym konkursie decydowała duża liczba wiele wartych przedsiębiorstw – Brylantów Polskiej Gospodarki 2018 (o wartości rynkowej większej niż 10 mln zł), które mają siedzibę w danym mieście, a niekiedy jeden Brylant Polskiej Gospodarki 2018 wyceniany na kilkanaście czy kilkadziesiąt miliardów złotych.

Czeladź w dwunastej edycji konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018 zajęła 377. miejsce.  Instytut Europejskiego Biznesu przeanalizował w niej wyniki finansowe 22 firm. Ich wartość rynkową policzył w uproszczony sposób na 407 mln zł.  W mieście w 2018 r. było 31 901 mieszkańców. Na jednego wyszło więc 12,8 tys. zł wartości firm, co dało Czeladzi tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018.  Poniżej publikujemy listę  firm ocenionych i wycenionych w tym mieście przez Instytut Europejskiego Biznesu.

Firmy z siedzibą w Czeladzi ocenione i wycenione przez Instytut Europejskiego Biznesu
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r.  w tys. zł Tytuł przyznany firmie przez Instytut Europejskiego Biznesu
1 Huhtamaki Foodservice Poland Sp. z o.o. 31,3 185250 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
2 Reha-Bed Sp. z o.o. 25,9 53168 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
3 Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa -3,1 39870 Brylant Polskiej Gospodarki
4 SFA POLSKA Sp. z o.o. -9,3 38576 Brylant Polskiej Gospodarki
5 PORTWEST Polska Sp. z o.o. -20,8 16550 Brylant Polskiej Gospodarki
6 TESSA B. Puszczewicz S.J. 247,1 9868 Gepard Biznesu
7 Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych Budropol sp.j. A.Będkowski, R.Liczberski i Inni -7,4 9035
8 AGRO – HURT GROMADA Kowalczyk – Zdanowski S.J. -7,9 7848
9 Europejska II Sp. z o.o. 36,8 6739 Gepard Biznesu
10 POLIMAL S.J. A. Sanetra, J. Kuźmicki, J. Sanetra -0,4 6412
11 NOVA-S.T. Sp. z o.o. 37,1 5819 Gepard Biznesu
12 Quanntum Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 14,3 5796 Gepard Biznesu
13 Mikster Sp. z o.o. Przeds. Innowacji i Wdrażania Techniki Mikroprocesorowej i Elektroniki 646,9 3655 Gepard Biznesu
14 Medical-M & S Sp. z o.o. 17,1 3585 Gepard Biznesu
15 Przedsiębiorstwo Budowlane Nike Sp. z o.o. -75,3 3440
16 Termy Rzymskie Sp. z o.o. 75,3 3231 Gepard Biznesu
17 Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Zbk Sp. z o.o. 282,4 2788 Gepard Biznesu
18 PMAG Sp. z o.o. -58,6 2058
19 AS Investing Sp. z o.o. 57,3 1010 Gepard Biznesu
20 Carpet Studio Sp. z o.o. -36,5 842
21 Be Public Sp. z o.o. 44,6 830 Gepard Biznesu
22 G&K Polska Sp. z o.o. 71,5 803 Gepard Biznesu

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.
Od 2006 r. IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.
Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.
Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.
Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.
Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.
Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.
Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2019 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który IEB organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastu, w którym znajdzie firmy warte więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.
Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.
Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.