Gepardy BiznesuInstytutPolskie BrylantyPrzyjazne Miasto

Ełk to Miasto Przyjazne Firmom 2018

Ełk został wyróżniony w dwunastej edycji konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018, bo wartość rynkowa firm, które mają w nim siedzibę, w marcu 2017 r. wyniosła 20 tys. zł na mieszkańca.

Konkursu Miasto Przyjazne Firmom od 2007 r. prowadzi Instytutu Europejskiego Biznesu. Od 2017 r. jego partnerem jest Kongregacja Przemysłowo-Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza.

Na potrzeby XII edycji konkursu w 2019 r. IEB przeanalizował dane finansowe 50 593 firm w 5416 miejscowościach. Oszacował wartość rynkową tych firm na 2,5 biliona złotych.

W XII edycji konkursu jego kryterium jest wartość rynkowa firm z siedzibą w danym mieście w marcu 2017 r. na tysiąc mieszkańców tego miasta.

Do szczegółowej analizy IEB wybrał miasta i wsie, w których w jego bazie  jest minimum 10 firm. Znalazł 435 takich miast i 80 wsi. Policzył wartość rynkową firm w tych miastach i wsiach uproszczoną metodą.

W miastach policzył też wartość tych firm na tysiąc mieszkańców, korzystając z danych Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie mieszkańców.

IEB wyznaczył kryterium wyróżnienia w XII edycji Konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018 na poziomie wartość przedsiębiorstw na mieszkańca wyższa niż 10 tysięcy złotych

Znalazł 398 miast, w których wartość firm na mieszkańca jest większa niż 10 tysięcy złotych. Tym miastom bezpłatnie przyznał tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018.

O sukcesie w tym konkursie decydowała duża liczba wiele wartych przedsiębiorstw – Brylantów Polskiej Gospodarki 2018 (o wartości rynkowej większej niż 10 mln zł), które mają siedzibę w danym mieście, a niekiedy jeden Brylant Polskiej Gospodarki 2018 wyceniany na kilkanaście czy kilkadziesiąt miliardów złotych.

Ełk w dwunastej edycji konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018 zajął 317. miejsce.  IEB przeanalizował w nim wyniki finansowe 44 firm. Ich wartość rynkową policzył w uproszczony sposób na 1232 mln zł.  W mieście w 2018 r. było 61 523 mieszkańców. Na jednego wyszło więc 20 tys. zł wartości firm, co dało Ełkowi tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018.  Poniżej publikujemy listę  firm ocenionych w tym mieście przez Instytut Europejskiego Biznesu.

Firmy z siedzibą w Ełku ocenione i wycenione przez Instytut Europejskiego Biznesu
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r.  w tys. zł Tytuł przyznany firmie przez Instytut Europejskiego Biznesu
1 Serwistal Sp. z o.o. 73,4 269667 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
2 Rutkowski Development S.J. 18,8 146463 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
3 DOM EŁCKI S.J. -22,7 105723 Brylant Polskiej Gospodarki
4 Murbet Gabrylewicz S.J. 138,9 87142 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
5 Koma Sp. z o.o. S.K. 54,9 79202 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
6 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2281,5 70967 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
7 Hurtownia Elektryk Sp. z o.o. S.K. -24,7 66502 Brylant Polskiej Gospodarki
8 Kode Arkadiusz Szyszkowski, Artur Radel sp.j. 4,9 55748 Brylant Polskiej Gospodarki
9 Rydzewski-K.Rydzewski T.Rydzewska S.J. 24,1 40684 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
10 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o. 53,3 37801 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
11 Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. 53,7 35602 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
12 PLASTIMET Sp. z o.o. PPU 1,2 30295 Brylant Polskiej Gospodarki
13 EBS Sp. z o.o. 3E Production sp.k. -5,1 29370 Brylant Polskiej Gospodarki
14 SZP Plast Industries Sp. z o.o. S.K. 28,3 26046 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
15 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKO-MAZURY Sp. z o.o. -12,9 22562 Brylant Polskiej Gospodarki
16 Przeds. Transportowe Mazury w Ełku Sp. z o.o. -4,5 21061 Brylant Polskiej Gospodarki
17 Seton K. Cichocki, R.Matusiewicz sp. j. 25,4 15720 Gepard Biznesu Brylant Polskiej Gospodarki
18 Imperium Katarzyna Brdys Paweł Brdys S.J. 1,9 11785 Brylant Polskiej Gospodarki
19 Przeds. Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o. -58,7 11752 Brylant Polskiej Gospodarki
20 PrzedsiębiorstwoTransportowo-Sprzętowe Budownictwa TRANSBUD EŁK Sp. z o.o. 111,3 8863 Gepard Biznesu
21 Łukasik Sp. z o.o. 25,3 8482 Gepard Biznesu
22 Przedsiębiorstwo ARMOT A.K.E. Sulewscy S.J. -9,3 5625
23 PREFABET EŁK Sp. z o.o. -55,3 4946
24 MOTOZBYT Sp. z o.o. P U H Motoryzacji 27,9 4868 Gepard Biznesu
25 Firma Handlowa PLUS Rydzewski S.J. 27,2 3948 Gepard Biznesu
26 MAX B.M. KOWALEWSCY I A. OMILIAN SPÓŁKA JAWNA 53,7 3877 Gepard Biznesu
27 Wild Sp. z o.o. w Ełku 53,5 3487 Gepard Biznesu
28 AUTOSALON – EUCAR Sp. z o.o. 1,0 3429
29 TRANS – AUTO Sp. z o.o. -10,8 2729
30 Przedsiębiorstwo Budowlane Stars Sp. z o.o. 149,1 2420 Gepard Biznesu
31 Kwiatkowski Sp. z o.o. 16,8 2418 Gepard Biznesu
32 Alta Filipkowscy sp.j. -18,9 2078
33 Centrala Materiałów Budowlanych Ełk Sp. z o.o. -33,7 1997
34 Gospodarstwo Jeziorowe Sp. z o.o. -19,9 1809
35 ANIOIL Sp. z o.o. -27,3 1489
36 T – Matic Ełk Sp. z o.o. 36,6 1071 Gepard Biznesu
37 Tarmot 2 Sp. z o.o. -18,5 1012
38 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe Bard Sp. z o.o. -7,5 744
39 PLUS – DELIKATESY RYDZEWSKI Katarzyna i Klemens Rydzewski S. J. 49,3 702 Gepard Biznesu
40 EBS Sp. z o.o. R&D S.K. 78,6 562 Gepard Biznesu
41 Administrator -Sp. z o.o. -9,0 525
42 PLASTYL Sp. z o.o. -13,5 494
43 Spółdzielnia Budowlanych Skomand w Ełku 4,9 133
44 Audioton Sp. z o.o. -48,4 125

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.
Od 2006 r. IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.
Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.
Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.
Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.
Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.
Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.
Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2019 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który IEB organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastu, w którym znajdzie firmy warte więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.
Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.
Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.