Światowa Firma

MARAM Sp. z o.o. w Jawczycach to Światowa Firma 2017

MARAM Sp. z o.o. w Jawczycach zdobyła tytuł Światowa Firma – Worldwide Company 2017.

MARAM Sp. z o.o. w Jawczycach wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu – Institute of European Business.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej działalność na zagranicznych rynkach. Okazało się, że MARAM Sp. z o.o. w Jawczycach w 2015 r. eksportowała towary do minimum 3 krajów o wartości przekraczającej 1 milion euro rocznie. To znaczy, że zasługuje na tytuł Światowa Firma – Worldwide Company 2017 przyznany w V  edycji Konkursu Światowa Firma – Worldwide Company 2017.

Wyniki MARAM Sp. z o.o. w Jawczycach
Rok 2014 2015 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 25571 32139 25,7
Zysk netto w tys. zł 729 986 35,3
Kapitał własny w tys. zł 2719 3705 36,3
Przychody netto ze sprzedaży eksportowej w tys. zł 6 350 7072 11,4
Liczba krajów, do których firma eksportowała swoje produkty lub usługi 6 8 33,3

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2014-2015, podanych przez MARAM Sp. z o.o. w Jawczycach

Konkurs Światowa Firma – Worldwide Company prowadzony jest od 2013 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych.  Firma może zdobyć tytuł Światowa Firma – Worldwide Company 2017, jeżeli w 2015 r. sprzedawała swoje towary na minimum trzech zagranicznych rynkach, a wartość jej eksportu w 2015 roku była większa niż 100 tysięcy euro według kursu jej rodzimej waluty do euro na koniec 2015 roku.