Gepardy Biznesu

MARAM Sp. z o.o. w Jawczycach to Gepard Biznesu 2017

MARAM Sp. z o.o. w Jawczycach zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2017, gdyż średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2014-2015 wyniosła w jej przypadku 32,4 proc.

MARAM Sp. z o.o. w Jawczycach wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów, zysku netto i kapitału własnego w latach 2014-2015.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 32,4 proc.  To oznacza, że MARAM Sp. z o.o. w Jawczycach rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dwunastej edycji  Konkursu Gepardy Biznesu 2017 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

 

Wyniki finansowe MARAM Sp. z o.o. w Jawczycach
Rok 2014 2015 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 25571 32139 25,7
Zysk netto w tys. zł 729 986 35,3
Kapitał własny w tys. zł 2719 3705 36,3
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2014-2015 97,2
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach  2014-2015 32,4

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2014-2015, podanych przez AMARAM Sp. z o.o. w Jawczycach

Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.