Gepardy Biznesu

GTL-SERVICE  krwioobieg lotniska w Katowicach

GTL-SERVICE sp. z o. o. to prężne i efektywne przedsiębiorstwo, które bez problemu wprawia w ruch i podtrzymuje życie portu lotniczego w Katowicach.  To kompetentna obsługa, niezawodna infrastruktura. Tłumy podróżnych rzadko zauważają, co wprawia w ruch i napędza wielki organizm portu lotniczego.

GTL-SERVICE sp. z o. o. jest spółką zależną Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA w Katowicach, którego podstawowym celem jest zarządzanie Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach.

 Image

Działalność rozpoczęła w 1995 r.  Wchodząc w skład struktury kapitałowej GTL SA, GTL-SERVICE prowadzi usługi zaspokajające potrzeby okołolotniskowe, czyli czuwa nad utrzymaniem czystości terminali pasażerskich i cargo oraz pokładów samolotów, zajmuje się ochroną środowiska i gospodarką odpadami, świadczy usługi gastronomiczne, prowadzi wypożyczalnię samochodów.

Image

Stuprocentowym akcjonariuszem GTL-SERVICE jest GTL SA, a jednoosobowy Zarząd Spółki stanowi Prezes Zarządu Andrzej Olko.
Spółka jest członkiem Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach, od roku 2006 posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością oraz Zarządzania Środowiskowego.
GTL-SERVICE sp. z o.o. to pięć działów, dbających o to, by każdy dzień MPL Katowice przebiegał gładko, a wszystkie potrzeby jego użytkowników zostały zaspokojone:

Image

Dział Czystościowo-Porządkowy (utrzymuje czystość w terminalach, budynkach cargo, a także na parkingach, drogach i chodnikach przed nimi, od 2015 r. sprząta też pokłady statków powietrznych);

Image

Dział Remontowo-Budowlany, wykonujący na terenie MPL Katowice bieżące roboty remontowe, naprawcze i interwencyjne;

Dział Ochrony Środowiska (działa w sferze gospodarki odpadami, prowadzi jej dokumentację, zajmuje się odbiorem i wywozem odpadów z MPL Katowice w Pyrzowicach);

Dział Wynajmu Samochodów, świadczący usługi przez własną wypożyczalnię GTL-SERVICE Car Rental;

Image

Pion Działalności Gastronomicznej, skupionej w lokalach Kebab&Salad oraz Pizza&Salad, ukierunkowanej na pasażerów, klientów i pracowników MPL Katowice.

Najwyższą jakość usług, świadczonych przez GTL-SERVICE i świetne wyniki ekonomiczne spółki wielokrotnie potwierdzały liczne odznaczenia i nagrody, zdobywane w rankingach branżowych oraz otrzymywane od środowisk biznesowych. Poza (przyznanym w 2016 r. przez Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości) Laurem Eksperta w dziedzinie utrzymania czystości statków powietrznych GTL-SERVICE była uhonorowana przez IPH Tarnowskie Góry Kruszcem Biznesu (w 2007 i 2013 r.), a w roku 2015 otrzymała Kruszec Biznesu z Diamentem. W latach 2008 i 2016 spółka została z kolei uznana za Geparda Biznesu.  Na odrębne wyróżnienie zasłużył też prezes GTL-SERVICE Andrzej Olko. W 2014 r. IPH Tarnowskie Góry wręczyła mu „Złotą odznakę za działalność na rzecz samorządu gospodarczego”, a w roku 2017 otrzymał Srebrną Odznakę Honorową za zasługi dla województwa śląskiego.

Image

Sukcesom ekonomicznym towarzyszą liczne działania spółki świadczące o jej społecznej odpowiedzialności. To m. in. pomoc udzielona  IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Projekty regionalne i lokalne a rola kompetencji” zorganizowanej w 2014 r. przez ŚWSZ w Katowicach, wsparcie Stowarzyszenia Wioski Dziecięce, Koła Pszczelarzy z Nakła Śląskiego czy Klubu Sportowego Piast w Ożarowicach.
Jeśli dodamy do tego wciąż rosnące wyniki finansowe i stałe umacnianie się pozycji GTL-SERVICE na rynku świadczonych przez nią usług, otrzymamy obraz prężnego, efektywnego przedsiębiorstwa, które bez problemu wprawia w ruch i podtrzymuje wewnętrzne życie portu lotniczego w Katowicach.

GTL-SERVICE Sp. z o. o. w Pyrzowicach została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu  w XI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2016 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.