Światowa Firma

Białoruś znowu otwiera się na Zachód

Zarówno Unia Europejska jak i Stany Zjednoczone powoli wycofują się z sankcji wizowych i gospodarczych, które zostały nałożone na Białoruś po ostatnich wyborach prezydenckich.

Po tym jak Białoruś stała się miejscem negocjacji w sprawie uregulowania rosyjsko-ukraińskiego konfliktu, Unia Europejska wykreśliła z czarnej listy nazwiska dwudziestu czterech współpracowników Łukaszenki i siedem przedsiębiorstw.

Z kolei białoruski MSZ zmienił retorykę w stosunku do USA, a nawet zorganizował w Nowym Jorku białorusko-amerykańskie forum gospodarcze.

W konsekwencji Waszyngton przywrócił dostęp do swego rynku dla jednego z największych w świecie producenta nawozów potasowych „Biełaruśkalij”, który napędza białoruską gospodarkę.

źródło: www.rp.pl