Bez kategorii

Polski eksport wzrósł w ubiegłym roku o 5,3 proc.

W 2014 roku wartość polskiego eksportu wyniosła 163,1 mld euro i była o 5,2% wyższa niż przed rokiem. Licząc w polskiej walucie przychody osiągnięte na rynkach zagranicznych wyniosły 682,36 mld zł, co oznacza wzrost o 5,3% rdr.

Struktura polskiego eksportu w 2014r. (Bankier.pl na podstawie danych GUS)

Najszybciej – bo aż o 9,4% – wrosły dostawy do krajów strefy euro, które wygenerowały popyt na  53,6% polskiego eksportu. Eksport do krajów UE wzrósł o 8,1% (w euro), a kraje unijne odebrały 77,1% eksportu. Kraje rozwijające się miały 8,8% udziału w polskim eksporcie, a dostawy na te rynki zwiększyły się o 6,8%.

Prawdziwe załamanie dotknęło rynki wschodnie, gdzie eksport zmalał o 17,5%, w tym do Rosji o 14%.

Dla kontrastu, wartość eksportu do Holandii, Szwecji, Niemiec, Włoch czy na Węgry zwiększyła się po ok. 10%.

Największym odbiorcą polskich towarów pozostały Niemcy z udziałem na poziomie 26,1% (wzrost o 1 punkt procentowy względem roku 2013). Dalej uplasowały się Wielka Brytania (6,4%), Czechy (6,3%) i Francja (5,6%).

Udział eksportu do Rosji zmalał z 5,3% do 4,3%.

źródło: Bankier.pl