Gepardy Biznesu

Gepardy Biznesu 2013 branży produkcja gazów technicznych

Spośród 17 przedsiębiorstw branży produkcja gazów technicznych, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2013 uzyskały 15 firmy, bo ich wartość rynkowa w latach 2012-2013 wzrosła o więcej niż 10 proc. Na podium znalazły się: Fluorochemika Poland Sp. z o.o.,  STP & DIN Chemicals Sp. z o.o. Spółka Komandytowa i  Air Products Sp. z o.o.

Instytutu Nowoczesnego Biznesu prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez dziewięć lat przeanalizował wyniki finansowe 3 milionów przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking dynamicznych firm, których wartość rynkową w okresie marzec 2012 – marzec 2013 na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa InfoCredit.

Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te firmy, które w latach 2011 -2012 miały każdego roku przynajmniej pół milion złotych przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Znalazła 17 takich przedsiębiorstw w branży produkcja gazów technicznych (PKD_2007 o numerze 2011Z) i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2012 i 2013 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

GPW podaje wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu wykorzystuje obecnie do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursu Gepardy Biznesu i Konkursu Potęgi Biznesu.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

C/Z w marcu 2012 r.: 9,23
C/WK w marcu 2012 r.: 1,22

C/Z w marcu 2013 r.: 15,38
C/WK w marcu 2013 r.: 1,25.

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

 

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Spośród 17 przedsiębiorstw branży produkcja gazów technicznych, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2013 uzyskały 15 firmy, bo ich wartość rynkowa w latach 2012-2013 wzrosła o więcej niż 10 proc.

Na podium znalazły się: Fluorochemika Poland Sp. z o.o.,  STP & DIN Chemicals Sp. z o.o. Spółka Komandytowa i  Air Products Sp. z o.o.

Gepardy Biznesu 2013 branży produkcja gazów technicznych według wzrostu wartości rynkowej
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa w marcu 2012 w tys. zł Wartość rynkowa w marcu 2013 w tys. zł Dynamika wartości rynkowej w okresie marzec 2012-marzec 2013 w proc.
1 Fluorochemika Poland Sp. z o.o. Tarnów 9936 33820 240
2 STP & DIN Chemicals Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Bielsko-Biała 3193 9521 198
3 Air Products Sp. z o.o. Warszawa 424196 1208587 185
4 Witt Polska Sp. z o.o. Wrocław 921 2522 174
5 Ultimed Sp. z o.o. Lublin 6918 15428 123
6 ALKAT Sp. z o.o. Kraków 144263 310137 115
7 AIR LIQUIDE Polska Sp. z o.o. Kraków 116167 207961 79
8 Eloros Sp. z o.o. Chorzów 113720 176332 55
9 GAZ -REM Sp. z o.o. Gdańsk 2591 3951 53
10 Itib Poland Sp. z o.o. Bielsko-Biała 9769 14184 45
11 Kaeser Kompressoren Sp. z o.o. Warszawa 39837 55838 40
12 LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o. Kraków 551431 757621 37
13 Eurogaz Gdynia Sp. z o.o. Gdynia 38676 51318 33
14 Carbowil Sp. z o.o. Włocławek 17838 22194 24
15 PNEUMATIK S.A. Przeźmierowo 2742 3122 14
Pozostałe firmy branży produkcja gazów technicznych
16 Unicell Sp. z o.o. Chełm 717 533 -26
17 PROCHEMIKA Sp. z o.o. Kraków 4221 1401 -67

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:
1. Dane finansowe we wszystkich latach 2011-2012,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys PLN we wszystkich latach 2011-2012,
3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach 2011-2012,
4. Dodatni zysk netto w 2011-2012,
5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.