Z pasji do motoryzacji w 2015 roku została założona firma carSolutions

Powstała z myślą o zaspokojeniu potrzeb rynku europejskiego na samochody nowe. Koncepcją firmy było trafienie do jak najszerszego grona klientów z jednoczesnym zachowaniem jak najwyższej jakości obsługi.

Aby sprostać założeniom carSolutions cały czas inwestuje w innowacyjne rozwiązania i technologie, które dają możliwość kompleksowego i profesjonalnego zaspokajania potrzeb klienta. Spółka od początku aktywnie inwestuje posiadane środki, dlatego jednym ze znaczących etapów rozwoju carSolutions było otwarcie w 2017 Salonu Samochodowego NoweUżywane. Powodem była chęć trafiania z ofertą nie tylko do zagranicznych hurtowych klientów, ale także do indywidualnego, krajowego odbiorcy.


Dzięki wdrażaniu nowoczesnych procesów i działaniu według nich spółka została zauważona i doceniona również przez Europejskie (E.A.I.V.T) i Niemieckie (BVFK) Stowarzyszenia zrzeszające Niezależnych Sprzedawców Samochodów. Największą aspiracją dla firmy jest osiągnięcie pozycji niekwestionowanego, wyznaczającego standardy lidera rynku w zakresie sprzedaży samochodów na rynku europejskim. Założeniem firmy carSolutions jest to, aby klient, który zamawia samochód miał pewność, że kupiony przez niego towar będzie najwyższej jakości, zostanie sprawnie dostarczony na wyznaczone przez niego miejsce, a proces administracyjny nie będzie dla niego kłopotliwy. Celem CarSolutions jest zapewnienie klientom jak największych korzyści przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższych standardów. Potwierdzeniem wysokiego poziomu usług jest uzyskanie przez carSolutions certyfikatu PN-EN ISO 9001:2015.

Firma chce stwarzać wspaniałe miejsce pracy, które inspiruje ludzi do najlepszego wykorzystania swojego potencjału. Dlatego carSolutions docenienia pracowników nie tylko za pełnione przez nich role, ale także za ich osobowość, inwencję i inicjatywę. W odpowiedzi na ich potrzeby firma inwestuje w szkolenia, w wyjazdy integracyjne oraz spotkania. Taki system pozwala na osiągnięcie zaufania między pracownikami, a w konsekwencji na poprawnym przepływie informacji bez ich selekcjonowania i zniekształcania.
Firma koncentruje się na szeroko rozumianej efektywności i zrównoważonym rozwoju, przy jednoczesnej orientacji na klienta, pracowników i wzroście wyników. Z tego powodu kolejnym wyzwaniem jakim firma postawiła przed sobą jest wzięcie udziału w programie Przedsiębiorstwo Fair Play.
CarSolutions to firma, która skupia się również na pomaganiu innym. CarSolutions włącza się w różne akcje charytatywne i wspomaga wiele fundacji w tym Fundacje Jakuba Błaszczykowskiego „Ludzki Gest”. Firma chce być postrzegana jako odpowiedzialna społecznie. Wartości, które chce szerzyć, mają pchać do działania innych, aby niemożliwe stawało się możliwym.
Firma carSolutions to firma tworzona z pasją, która pozwala tworzyć oryginalne, nieszablonowe rozwiązania, dzięki temu spółka osiąga kolejne sukcesy.
Dzięki temu kontrahenci carSolutions mają zawsze pewność, że złożone zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z umową, znają jego obecny status.
Biuro w Chrzanowie: 32-500 Chrzanów, Szpitalna 74 b
Biura w Niemczech: 38442 Wolfsburg, Mörser Str. 78, oraz 40764 Langenfel, Gladbacher Str. 3-5
Office Garage: 32-400 Myślenice, Jawornik 788
Siedziba firmy: 30-663 Kraków, Wielicka 181 A lok. 33, tel. 0048 32 307 39 88, biuro@carsolutions.pl
Więcej informacji o firmie pod adresem: https://carsolutions.pl

 


carSolutions Sp. z o.o. Sp. K.  w Krakowie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2019, w XII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2019 i VII edycji Konkursu Światowa Firma Worldwide Company 2019 na podstawie danych finansowych za lata 2017-2018.

arSolutions rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2017-2018 wyniosła w jej przypadku 105,8 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2019.

Wartość rynkowa carSolutions Sp. z o.o. Sp. K. w styczniu 2019 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 74,9 mln zł, co dało jej tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2019.

carSolutions wyeksportowała w 2018 r. do 6 krajów, dzięki czemu uzyskała tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2019.

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu.

Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.