Instytut

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

ImagePodajemy   wskaźniki do liczenia wartości rynkowej firm, jakie Instytut  Nowoczesnego Biznesu będzie wykorzystywał w VII edycji Konkursu Gepardy Biznesu oraz w V edycji Konkursu Potęgi Biznesu.

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do    obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK    (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i  zysku netto) średnie dla wszystkich spółek notowanych na Giełdzie   Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
C/Z w marcu 2009 r.:  10,51. C/WK w marcu 2009 r.:  1,02.
C/Z w marcu 2010 r.:  20,79. C/WK w marcu 2010 r.:  1,55.
C/Z w marcu 2011 r.:  15,86. C/WK w marcu 2011 r.:  1,61.
C/Z w marcu 2012 r.:   9,23 C/WK w marcu 2012 r.:  1,22
źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

W   VII edycji Konkursu Gepardy Biznesu będziemy liczyli dynamikę wartości   rynkowej firmy w okresie od marca 2009 do marca 2012. Firmy, których  wartość rynkowa wzrośnie o minimum 10 proc. uznamy za Gepardy Biznesu.

W   V edycji Konkursu Potęgi Biznesu będziemy brali pod uwagę wartość  rynkową w końcu marca 2012 r.  Tytuł Potęga Biznesu 2012 przyznamy  firmom, który wartość rynkowa była wyższa niż ćwierć miliarda złotych.

W   V edycji Konkursu  Efektywna Firma 2012 będziemy porównywali  efektywność przedsiębiorstw w  ciągu czterech lat w latach 2008-2011.  Obliczymy stosunek zysku netto do przychodów operacyjnych w roku 2008,  2009, 2010 i 2011 oraz średnią z tych czterech lat. Tytuł Efektywna  Firma przyznamy przedsiębiorstwom, w których ta średnia wyniesie minimum   5 proc.

Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Nowoczesnego Biznesu