Efektywna Firma

Nowatorskie oceny systemów zarządzania

Jednostka  DQS Polska jest nie tylko partnerem rozumiejącym prowadzony biznes, ale  również partnerem wskazującym drogę i rozwiązania zmierzające do  sukcesu”, wyjaśnia Włodzimierz A. Smolak,  Dyrektor –  Członek Zarządu DQS Polska sp. z o.o. w Warszawie

 

 

Włodzimierz A. Smolak,  Dyrektor – Członek Zarządu DQS Polska sp. z o.o. w Warszawie
DQS Polska sp. z o.o. należąc do międzynarodowej grupy DQS-UL, jest jednostką certyfikującą posiadającą akredytację polską PCA oraz niemiecką DAkkS. Jest również jednostką notyfikowaną w zakresie certyfikacji wyrobów medycznych zgodnie z dyrektywą dla wyrobów medycznych 93/42/EWG załącznik II i V. Misją Organizacji jest doskonalenie i rozwijanie usług w zakresie oceny systemów zarządzania (m.in. ISO 9001, 14001, 18001, 22000, IFS, BRC, ISO/TS 16949) w polskich przedsiębiorstwach, niezależnie od ich wielkości i branży w jakiej prowadzą swoją działalność. DQS odnosi się do indywidualnych potrzeb klientów, oferując certyfikaty uznane na rynku krajowym i międzynarodowym. Organizacja należy do międzynarodowej sieci IQ Net zrzeszającej jednostki certyfikujące na całym świecie.

DQS Polska oprócz tradycyjnych usług certyfikacyjnych oferuje szereg nowatorskich i specjalistycznych produktów dla wielu obszarów biznesowych.

Będąc akredytowanym weryfikatorem EMAS, DQS Polska jako pierwsza z jednostek wprowadziła w połowie tego roku weryfikację  według wymagań  Rozporządzenia Rady  (UE) nr 333/2011  z dnia 31 marca 2011 r. ustanawiające kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami.

Aby weprzeć organizacje w optymalnym zarządzaniu aspektami energetycznymi DQS proponuje także nowy standard, jakim jest System Zarządzania Energią w oparciu o normę ISO 50001. Oprócz procesu certyfikacji oraz szkoleń otwartych jednostka zapewnia nowatorską platformę elektroniczną. E-Samoocena to forma skoordynowanego podejścia do oceny energetycznej w firmie.

Liderami na rynku są te organizacje, które dostrzegają potrzebę zmian, zanim zobaczą je pozostałe firmy. Jednostka DQS Polska jest nie tylko partnerem rozumiejącym prowadzony biznes, ale również partnerem wskazującym drogę i rozwiązania zmierzające do sukcesu.

DQS Polska sp. z o.o. w Warszawie  została wyróżniona w Konkursie Efektywna Firma 2011.