Gepardy Biznesu

Wikpol wprowadza roboty do fabryk w Polsce

Wikpol jako jedyne przedsiębiorstwo w Polsce posiada certyfikat Partnera Systemowego w zakresie zrobotyzowanej paletyzacji i pakowania wydany przez FanucRobotics – jednego z największych producentów robotów przemysłowych w skali globalnej. Potwierdzeniem dorobku jest również portfel klientów – uznanych firm obecnych na polskim rynku, reprezentujących przemysł spożywczy, farmaceutyczny, kosmetyczny, budowlany, surowcowy, chemiczny, papierniczy, energetyczny, drzewny i meblarski.

Wyzwania, jakie współczesna gospodarka stawia przed firmami w przeddzień kolejnej rewolucji przemysłowej, symbolizowanej przez projekt Smart Factory, to dla spółki Wikpol codzienność. Firma od 25 lat udowadnia, że polscy przedsiębiorcy i inżynierowie potrafią skutecznie konkurować w nawet najbardziej nowoczesnych gałęziach sektora wytwórczego.

Wikpol projektuje, produkuje i wdraża wysokiej klasy systemy automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych przeznaczone dla wszystkich branż, w których produkty finalne – niezależnie od ich postaci i formy – są sortowane, ważone, pakowane zbiorczo lub paletyzowane albo podlegają wszystkim tym operacjom w jednym cyklu.

Image

W ramach swojej specjalizacji, tj. dostarczania zrobotyzowanych linii paletyzacji i depaletyzacji, firma produkuje szereg urządzeń stanowiących ich wyposażenie: głowice manipulacyjne do robotów, układy kompletacji i przygotowania opakowań do paletyzacji, maszyny pakujące, wagi kontrolne,  podajniki palet, przenośniki itp. Maszyn można wymienić znacznie więcej, jednak równie istotne jest to, co spina je wszystkie w jeden sprawny ciąg technologiczny – systemy sterowania, które są niezbędnym elementem bezawaryjnego działania linii jako całości. Ważną cechą projektowanych przez spółkę  systemów jest także ich elastyczność, w szczególności możliwość łatwego i szybkiego dostosowania do nowego profilu produkcyjnego oraz współpraca z już działającymi u klienta zespołami i maszynami. Wikpol ma w tych obszarach spore, docenione przez odbiorców, osiągnięcia. Każde oferowane przez Wikpol rozwiązanie jest unikatowe, ponieważ powstaje w wyniku pełnej analizy potrzeb klienta, z uwzględnieniem jego planów rozwojowych, i ma na celu optymalizację kosztów inwestycji w relacji do zakładanych korzyści. Aplikacje Wikpolu wspomagają jedne z najbardziej pracochłonnych procesów i dzięki temu mają pozytywny wpływ na efekty finansowe, rynkowe, produkcyjne, a także kadrowe w firmach, w których zostały wdrożone. Potwierdzeniem tej relacji są wyniki niezależnych badań przeprowadzonych przez IBnGR w Polsce wśród przedsiębiorstw wykorzystujących roboty przemysłowe.

Image

 Głowica mechaniczna w pracy

Image

Głowice podciśnieniowe w pracy

Image

 Laboratorium

Image

Zbigniew Warchocki – Prezes Wikpol Sp. z o.o.

Niezmiennym priorytetem Wikpolu jest zachowanie najwyższej jakości projektowanych systemów oraz produkowanych urządzeń w warunkach szybko rozwijającej się i konkurencyjnej branży. Dlatego kompleksowe zarządzanie jakością oraz stały rozwój kompetencji są podstawą filozofii działania spółki. Celowi temu służą również inwestycje w ramach B+R, wśród których na uwagę zasługuje innowacyjne laboratorium badawczo-rozwojowe, wyposażone w kilka typów robotów Fanuc Robotics oraz najnowocześniejsze oprogramowanie projektowe 3D. Jednak najcenniejszy zasób firmy stanowi kadra specjalistów, złożona z inżynierów projektantów, konstruktorów, automatyków, mechatroników i programistów, którzy są współautorami najciekawszych rozwiązań firmowanych przez Wikpol.

Osiągnięcia spółki zostały dostrzeżone przez najlepszych w branży. Wikpol jako jedyne przedsiębiorstwo w Polsce posiada certyfikat Partnera Systemowego w zakresie zrobotyzowanej paletyzacji i pakowania wydany przez FanucRobotics – jednego z największych producentów robotów przemysłowych w skali globalnej. Potwierdzeniem dorobku jest również portfel klientów – uznanych firm obecnych na polskim rynku, reprezentujących przemysł spożywczy, farmaceutyczny, kosmetyczny, budowlany, surowcowy, chemiczny, papierniczy, energetyczny, drzewny i meblarski.

WIKPOL Sp. z o.o. w Lublinie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w X edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2015 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.