Klub

ECO-ABC Sp. z o.o. w Bełchatowie członkiem Klubu Nowoczesnego Biznesu

ECO-ABC Sp. z o.o. w Bełchatowie została członkiem Klubu Nowoczesnego Biznesu.

Firmę w klubie reprezentuje prezes zarządu Jan Wrzesień.

ECO-ABC Sp. z o.o. w Bełchatowie zdobyła tytuł Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company 2015. Została  bowiem wyróżniona w X edycji  Konkursu Gepardy Biznes 2015 i VIII  edycji Konkursu Efektywna Firma 2015, a to oznacza, że jest też laureatem III edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company 2015.

Tak przedstawia się na swojej stronie internetowej http://www.eco-abc.com.pl:

Firma ECO-ABC powstała w 1992 roku. Prowadzimy działalność w najwyższym stopniu dbając o środowisko naturalne, w sposób respektujący wymogi stawiane przez obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przez ustawę o ochronie środowiska oraz ustawę o odpadach.

Działamy na podstawie pozwolenia zintegrowanego.

Świadczone przez nas usługi obejmują: •odbiór •transport •unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych