Bez kategorii

Wielki Inwestor 2012 telekomunikacji

Spośród 74 przedsiębiorstw telekomunikacji, których wyniki finansowe przeanalizował INB, tytuł Wielki Inwestor 2012 uzyskało 16 firm, bo w latach 2008-2011 dokonały minimum 10 mln zł odpisów amortyzacyjnych. Na podium znalazły się Telekomunikacja Polska S.A.,Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. i Polkomtel Sp. z o.o.

Przedstawiamy ranking największych inwestorów w Polsce, sporządzony przez Instytutu Nowoczesnego Biznesu na podstawie danych dostarczonych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Spośród 60 tysięcy firm Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te, które w latach 2008 -2011 miały każdego roku przynajmniej milion zł przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia. Znalazła 21 919 takie przedsiębiorstwa.

Instytutu Nowoczesnego Biznesu policzył sumę odpisów amortyzacyjnych w latach 2008, 2009, 2010 i 2011. Przedsiębiorstwa, w których w latach 2008-2011 amortyzacja wyniosła minimum 10 mln zł (2,5 mln zł rocznie), uznaje za dużych inwestorów i nadaje im tytuł Wielki Inwestor 2012.

Wyjątkowość naszego rankingu polega na tym, że pokazuje on amortyzację w długim okresie czteroletnim.

Spośród 74 przedsiębiorstw telekomunikacji, których wyniki finansowe przeanalizował INB, tytuł Wielki Inwestor 2012 uzyskało 16 firm, bo w latach 2008-2011 dokonały minimum 10 mln zł odpisów amortyzacyjnych. Na podium znalazły się Telekomunikacja Polska S.A.,Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. i Polkomtel Sp. z o.o.

 

 

Image

Buława Biznesu, statuetka Konkursu Wielki Inwestor

Wielki Inwestor 2012 telekomunikacji
Lp. Nazwa Siedziba Amortyzacja w latach 2008-2011 w mln zł
1 Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa 10203
2 Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. Warszawa 5499
3 Polkomtel Sp. z o.o. Warszawa 5074
4 Polska Telefonia Cyfrowa S.A. Warszawa 5024
5 Multimedia Polska S.A. Gdynia 538
6 EXATEL S.A. Warszawa 302
7 VECTRA S.A. Gdynia 125
8 Multimadia Polska Południe S.A. Gdynia 100
9 MNI Telecom S.A. Radom 46
10 CYFROWY POLSAT S.A. Warszawa 22
11 T – SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o. Wrocław 21
12 Teliasonera International Carrier Poland Sp. z o.o. Warszawa 16
13 ERICPOL Sp. z o.o. Łódź 14
14 Logintrans Sp. z o.o. Wysoka 14
15 Gtech Poland Sp. z o.o. Warszawa 12

 

Do analizy przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:
1) Obroty w każdym z lat 2008, 2009, 2010 i 2011 powyżej 1 mln PLN
2) Kapitał Własny w latach 2008-2011 powyżej 0 PLN
3) Zysk Netto w latach 2008-2011 powyżej 0 PLN
4) Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe wg MSSF

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu – na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.