Warexpo Sp. z o.o. w Warszawie to Efektywna Firma 2018

Warexpo Sp. z o.o. w Warszawie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Warexpo Sp. z o.o. działa bowiem efektywnie: średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2015 i 2016 r. osiągnął w jej przypadku poziom 50,8 proc. To przyniosło jej tytuł Efektywna Firma 2018.

Spółka Warexpo powstała w 1975 roku jako przedsiębiorstwo państwowe. Do jej podstawowych zadań należało projektowanie graficzne, dbanie o wystrój plastyczny Warszawy oraz organizacja i produkcja wystaw artystycznych. Na zlecenie Warexpo prace wykonywało wielu znanych warszawskich grafików. W tym czasie spółka była odpowiedzialna również za organizację corocznych Targów Sztuki Warexpo, które od 1976 roku odbywały się w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich. Tuż obok, na ul. Brackiej 11/13, mieściło się pierwsze biuro spółki.

W roku 1998 nastąpiła komercjalizacja spółki przez dotychczasowego zarządcę – Miasto Stołeczne Warszawę – oraz przekształcenie jej struktury i formy prawnej. Wtedy też za główne zadanie Warexpo uznane zostało świadczenie usług reklamy zewnętrznej, a majątek spółki powiększył się o sieć słupów reklamowych.

Dziś Warexpo sp. z o.o. jest właścicielem i administratorem największej sieci słupów reklamowych w Warszawie. Usytuowanie nośników wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych stolicy pozwala na skuteczną reklamę out of home. Strategiczne lokalizacje budują doskonałą widoczność kampanii, a nowy design nośników z podświetleniem powierzchni ekspozycyjnej nadaje im estetyczną i elegancką formę.

Warexpo dociera z reklamą do 7 mln odbiorców dzięki połączeniu potencjału słupów reklamowych w stolicy i 8 największych miastach Polski z nośnikami w komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji warszawskiej. Oferta spółki obejmuje kompleksową usługę polegającą na planowaniu, realizacji i koordynacji kampanii reklamowych oraz content marketingu.

 

Więcej o firmie pod adresem:  https://warexpo.pl

O Instytucie Europejskiego Biznesu

Instytut Europejskiego Biznesu, który powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.