New Anna Cosmetics Sp. z o.o. to Efektywna Firma 2018

New Anna Cosmetics Sp. z o.o. w Nowej Dębie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

New Anna Cosmetics Sp. z o.o. działa bowiem efektywnie: średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2015 i 2016 r. osiągnął w jej przypadku poziom 10,8 proc. To przyniosło jej tytuł Efektywna Firma 2018.

Działając od 1991 roku firma New Anna Cosmetics nieustannie tworzy niepowtarzalne linie preparatów do pielęgnacji włosów i ciała. Jej celem jest tworzenie bezpiecznych, nowoczesnych produktów. Wierzy w innowacje jako ważne źródło biznesu, w związku z tym przywiązuje dużą wagę do kreatywnych rozwiązań. Oferując swoje produkty, pamięta o  lojalności wobec klientów, która jest dla niej podstawową miarą sukcesu. Jest ona najważniejszym wyznacznikiem potwierdzającym jakość i skuteczność jej preparatów. Potrafi skutecznie realizować indywidualne rozwiązania biznesowe zaspokajające potrzeby partnerów i ich klientów. Posiadam wykwalifikowaną kadrę, która dba każdego dnia o najwyższy poziom współpracy z partnerami handlowymi. Tworzy innowacyjne rozwiązania, dopasowując je do specyfiki rynku oraz partnerów handlowych.

Więcej o firmie pod adresem:  www.annacosmetics.com.pl

O Instytucie Europejskiego Biznesu

Instytut Europejskiego Biznesu, który powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.