Dla Zdrowia

W Lublinie powstanie Lubelski Sąd Arbitrażowy

Powołanie Lubelskiego Sądu Arbitrażowego przez Radę Fundacji Centrum Badań „Prawo i Gospodarka” stanowi kolejny krok w rozwoju Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, które jest jednym z 6 Centrów powstałych w Polsce w ramach realizowanego projektu „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Liderem jest Ministerstwo Gospodarki.

Celem Lubelskiego Sądu Arbitrażowego będzie rozstrzyganie sporów gospodarczych w maksymalnie najkrótszym czasie oraz sprawniejsze niż w przypadku sporów rozstrzyganych przed sądami powszechnymi. Dochowana zostanie również zasada poufności postępowania, a koszty sprawy będą zdecydowanie niższe niż w postępowaniu sądowym. Wszystkie procesy będą odbywały się
z udziałem arbitrów, będących specjalistami w dziedzinie danego sporu i posiadających długoletnie
i międzynarodowe doświadczenie praktyczne, dając tym samym gwarancję usług na najwyższym poziomie.

Powołanie Lubelskiego Sadu Arbitrażowego stanowi alternatywę dla długotrwałych i kosztownych postępowań sądowych. Rozstrzygnięcia Lubelskiego Sądu Arbitrażowego będą prawnie skuteczne
i uznawane na całym świecie. Na chwilę obecną trwają prace organizacyjne związane z tworzeniem Lubelskiego Sądu Arbitrażowego.
***

Centrum Arbitrażu i Mediacji powołane zostało w 2014 r. przez m.in. Wojewodę Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublina, Dziekana WPPKiA KUL, Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, Wicedyrektora ds. szkolenia ustawicznego i współpracy międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Prezesa Izby Przemysłowo – Handlowej w Lublinie, Prezesa Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Prezesa Rady Przedsiębiorczości Lubelszczyzny. Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji.