W Europie rodzi się coraz mniej dzieci. A Europejki rodzą je coraz później

W 2017 r. w całej Unii Europejskiej urodziło się 5,075 mln dzieci – o 73 tys. mniej niż rok wcześniej. To zbyt mało, by utrzymać wielkość populacji na obecnym poziomie. Na jedną kobietę w UE przypada średnio zaledwie 1,59 urodzeń. W Polsce jest jeszcze gorzej – wynika z najnowszych danych Eurostatu

Dane pokazują, że w 2017 r. obniżył się tzw. współczynnik dzietności (to liczba urodzonych dzieci przypadających na kobietę). Żeby zapewnić zastępowalność pokoleń powinien wynosić co najmniej 2,1. Tymczasem w UE wyniósł zaledwie 1,59 (wobec 1,6 w roku 2016). W Polsce był jeszcze niższy (1,48), a najgorzej pod tym względem w UE wypadają Malta (1,26 urodzeń na kobietę), Hiszpania, Włochy i Cypr. Najlepsza sytuacja jest natomiast we Francji, gdzie na jedną kobietę przypada 1,9 urodzeń, a także w Szwecji, Irlandii, Danii i Wielkiej Brytanii.

źródło: Eurostat, Forbes

Nasz komentarz:

Europa wymiera. Europejski kryzys demograficzny odbija się na europejskiej gospodarce, zmienia jej strukturę. Będzie hamował jej wzrost w następnych dekadach.

Jerzy Krajewski