Strategia marki polskiej branży meblarskiej

12 marca 2019 r. podczas targów MEBLE POLSKA przedstawiono założenia „Strategii marki polskiej branży meblarskiej”, która ma wzmacniać rozpoznawalność i konkurencyjność polskich mebli na rynkach międzynarodowych.

Podczas konferencji prasowej z udziałem Jadwigi Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała wyniki dwóch projektów realizowanych w ramach Programu flagowego Polskie Meble. Natomiast Polski Fundusz Rozwoju podsumował działania Akceleratora Eksportu Branży Meblarskiej.

Branża meblarska jest jedną z sił napędowych polskiej gospodarki. Polska jest szóstym producentem i trzecim największym eksporterem mebli na świecie. W Europie Polska odnotowuje największą dynamikę wzrostu eksportu: +111% w okresie od 2006 do 2017 r. Te dane nie idą jednak w parze z międzynarodowym wizerunkiem polskich mebli i ich producentów. Tylko nieliczni sprzedają za granicą produkty z własnym logo. Większość dostarcza meble zagranicznym kontrahentom, którzy później sprzedają je pod własnymi markami. Klienci nie mają świadomości, że umeblowanie ich mieszkania pochodzi z Polski. Pomimo wysokiego udziału eksportu w ogólnej sprzedaży (około 90%), polskie firmy nie inwestują też szerzej w międzynarodowy marketing, najczęściej ograniczając się do uczestnictwa w targach branżowych.

– Zależy nam, żeby siła i potencjał jakie na międzynarodowym rynku reprezentuje polska branża meblarska przekuwał się na wyższą prowizję ze sprzedaży dla naszych producentów. Krokiem w tym kierunku jest budowa marki polskich mebli i inwestycje w nowoczesne technologie wytwarzania.W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przemysł meblarski został wskazany jako jedna z polskich specjalizacji. Zgodnie z zasadą „wspieraj to co mocne” branża zyskała rządowe wsparcie. Projekt Flagowy „Polskie Meble” ma wzmacniać globalną pozycję konkurencyjną branży meblarskiej poprzez rozwój wzornictwa, nowych technologii oraz silnych marek meblowych – powiedziała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

źródło: https://www.meblepolska.pl