InstytutKonferencje

Udany Kongres Gospodarki Polskiej

21 listopada 2013 r. w Warszawie na Kongresie Gospodarki Polskiej odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów Instytutu Nowoczesnego Biznesu. Dyplomy i statuetki wyróżnionym firmom, bankom i samorządom wręczyli Stanisław Gorczyca, senator Platformy Obywatelskiej,  i Marek Suski,  poseł i szef mazowieckiego PiS.

21 listopada 2013 roku w Warszawie w Sali Głównej Centralnej Biblioteki Rolniczej, przy ul. Krakowskie Przedmieście 66, odbył się Kongres Gospodarki Polskiej, poświęcony sytuacji polskiego handlu oraz współpracy środowiska handlu i usług z polskim środowiskiem artystycznym.

W Kongresie wzięło udział ponad 200 przedstawicieli środowiska małych i średnich przedsiębiorstw oraz zaproszeni goście, parlamentarzyści, samorządowcy i naukowcy zajmujący się polską gospodarką, wśród nich Senator Stanisław Gorczyca, Posłowie: Adam Abramowicz, Marek Suski, Jerzy Rębek, Marek Matuszewski, Wojewoda Opolski – Antoni Jastrzembski.
Profesor Witold Kieżun, omówił proces polskiej transformacji. Krytycznie ustosunkował się do przemian w Polsce, pokazując jednocześnie ich wpływ, na obecny kryzys gospodarczy.
Dr Jan Rakowski zapoznał uczestników Kongresu z pracami legislacyjnymi prowadzonymi w komisjach Sejmu RP, dotyczącymi sektora MŚP handlu oraz zaproponował zmianę ustawy o opłatach i podatkach lokalnych. Dla poprawy sytuacji ekonomicznej małych firm handlowych, zdaniem dr J. Rakowskiego, należy przy każdej polskiej gminie utworzyć fundusz wsparcia dla tego sektora. Fundusz ten powinien być zasilany z wpłat z tytułu opłaty handlowej, a środki te powinny być przeznaczane na celowe inwestycje i pomoc dla sektora handlu i usług na danym terenie. Opłatę handlową płaciliby wszyscy uczestnicy handlu, w zależności od wielkości obiektu handlowego. Kongregacja Przemysłowo-Handlowa jest zdecydowanie za zakazem handlu w niedziele.
W związku z brakiem wsparcia w parlamencie na uchwalenie takiego zakazu, zdaniem dr J. Rakowskiego należy wprowadzić opłatę za handel w niedziele, a środki pozyskane z tej opłaty, skierować na fundusz celowy, poprawy więzi życia rodzinnego. Środki te należy skierować na organizacje kultury, sportu i rekreacji, wspierania młodych talentów, w naszych Małych Ojczyznach. W załączeniu projekt ustawy.
Profesor Paweł Soroka wskazał korzyści jakie niesie dobra współpraca handlu z przemysłem.
W dalszej części Kongresu, zostały wręczone odznaczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla artystów malarzy, propagatorów kultury i sztuki. Od 10 lat Kongregacja Przemysłowo-Handlowa współpracuje z artystami malarzami i twórcami polskiej kultury i sztuki, w ramach organizacji plenerów malarskich i spotkań poplenerowych. W trakcie tych spotkań, artyści malarze i artyści sceny polskiej, muzycy, propagują kulturę i sztukę, wśród dzieci i młodzieży naszych „Małych Ojczyzn”.
W tym roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył odznaką honorową Zespół Pieśni i Tańca z Komorna, Kapelę z Warty, Orkiestrę Koncertową „Victoria” z Warszawy Rembertów, Kongregację Przemysłowo – Handlową, oraz wielu twórców i mecenasów kultury i sztuki, wśród nich Prezesa Kongregacji Przemysłowo – Handlowej dr J. Rakowskiego. Pełna lista odznaczonych w załączeniu.
Statuetki Syzyfa Roku 2012 otrzymali: w kategorii Polityk Roku – Poseł Adam Abramowicz za działalność parlamentarną na rzecz ograniczania barier rozwoju polskiego handlu, w kategorii „Firma Rodzinna” Wiesław Michałowski z Kraśnika, właściciel sieci handlowej „Paulinka,” zaś w kategorii Nagroda Specjalna – za prace naukowe dotyczące wspierania sektora małych i średnich przedsiębiorstw, pobudzanie świadomości wśród przedsiębiorców w procesy integracji środowiska- prof. Witold Kieżun.
Kapituła Syzyfa Roku przy Kongregacji Przemysłowo-Handlowej wyróżniła dyplomem Syzyfa Roku Marcina Książka – wójta gminy Sławoborze w kategorii „Wójt Roku 2012”, Tadeusza Wojtaka z Kraśnika- w kategorii „Starosta Roku 2012” oraz Juliana Kwiatkowskiego, kapelmistrza Orkiestry Koncertowej Victoria- w kategorii „Osobowość Roku”.

Na Kongresie Gospodarki Polskiej odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

 

Dyplomy i statuetki wyróżnionym firmom, bankom i samorządom wręczyli Stanisław Gorczyca, senator Platformy Obywatelskiej,  i Marek Suski,  poseł i szef mazowieckiego PiS.

 

Image
Przedstawiciele firm, banków i samorządów nagrodzonych przez Instytut Nowoczesnego Biznesu oraz dr Jan Rakowski, prezes Kongregacji Przemysłowo Handlowej, laureat pierwszej edycji Konkursu Obrońcy Polskiego Biznesu 2013 (drugi od lewej). 
Zdjęcie w powiększeniu jest pod adresem:

Image

 Ewa Truchan, prezes GPW Dystrybucja Sp. z o.o. w Katowicach, odebrała statuetki i dyplomy w dwóch konkursach: Gepardy Biznesu 2012 i Efektywna Firma 2012

Zdjęcie w powiększeniu jest pod adresem:

http://www.gepardybiznesu.pl/images/stories/Kongres/gpw%20%20dystrybucja%20gb%20i%20ef.jpg

 

Image

Piotr Mikołajewski, właściciel WEXEL Sp. J.  P.Mikołajewski, M.Zaporowski we Wrześni, odebrała statuetkę i dyplomy w Konkursie Gepardy Biznesu 2012. W Konkursie Efektywna Firma jego spółka była wyróżniona w 2011 r. 

 

Kongres został uświetniony występem zespołu „Pieśni i Tańca z Komorna”, Orkiestry „Victoria” i „Kapeli z Warty”.